โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

ข่าวสารของโรงเรียน

 • โรงเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานสากลรในระดับ "ดีมาก"

  โรงเรียนสุขฤทัยได้รับการตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ( world Class Standard School ) รอบที่ 2 ในระดับ "ดีมาก"

  อ่านเพิ่มเติม
 • 05/12/2017ละครเวทีกึ่งโชว์ เรื่องพระราชาในนิทาน The Show วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ เสถียรธรรมสถาน

  ละครเวทีกึ่งโชว์ เรื่องพระราชาในนิทาน The Show วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ เสถียรธรรมสถาน จัดแสดงขึ้นเพื่อน้อมระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 (วันพ่อแห่งชาติ) และเพื่อระดมเงินทุนสร้างอาคารพักผู้ปฎิบัติธรรม ขอขอบคุณคุณแม่โก้ ฐิติรัตน์ แก้วเขียว คุณพ่อมาเซน พลัฏฐ์ ตันติชัยทัศ และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสุขฤทัยที่ดูแลการฝึกซ้อมเป็นอย่างดี

  อ่านเพิ่มเติม
 • 24/08/59 ภาพบรรยากาศ Final audition

  ภาพบรรยากาศ Final audition ละครเวทีเรื่อง
  "เจ้าหญิงสโนวไวท์กับเด็กชายสุขฤทัย"
  คลิ๊ก ชมภาพบรรยากาศ

  อ่านเพิ่มเติม
 • 23/08/59 ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน

  วันนี้คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
  โดยนายสุรพงษ์ ศรีวินิจ, นางผุสดี แจ้งวันศุกร์ และนางสาวทัตชญา ธัญญเจริญ
  ได้เดินทางมาตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสุขฤทัย เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  คลิ๊ก ชมภาพบรรยากาศ

  อ่านเพิ่มเติม
 • โครงการจากเพื่อนถึงเพื่อน ครั้งที่ 1

  วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 โครงการจากเพื่อนถึงเพื่อน ครั้งที่ 1
  โดยเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนสุขฤทัย ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันมอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา จำนวน 23,909 บาท และสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ

  อ่านเพิ่มเติม
 • มอบสิ่งของให้แก่มูลนิธิธรรมิกชนฯ

  วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัยมอบสิ่งของให้แก่ มูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  อ่านเพิ่มเติม

  Information

  ปิดหน้าต่าง