โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

 • congratulations ! ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธีทัต อินเพชรแท้ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขัน Taweesilp ต่อสู้ School 5-6 ปี ชาย C 20-22 กิโลกรัม G6 G6 THAITAE OPEN TAEKWONDO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2023 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2566

 • congratulations ! ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพชร ชีวโรจน์ฐากูร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรม CEC เป็นนักเรียนที่สอบ Pre-Test 2567 ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 • congratulations ! ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญานิศ ไชยกิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลนักกีฬาว่ายน้ำยอดเยี่ยม จากการแข่งขันกีฬา" ว่ายน้ำ Swimfanclub Swimming Cup 2023 " วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ สระว่ายน้ำ Im Pack ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง

 • congratulations ! ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกมลพร บุญเพิ่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 NEWAZA Female 8-9 year รุ่น D น้ำหนักไม่เกิน 28 กิโลกรัม Team Paiboon Martial Arts จากการแข่งขัน RSUJJ Ju-Jitsu Open 2023 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

 • congratulations ! ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิรัญสรา วิริยะวณิชกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ NEWAZA Female 8-9 year รุ่น c น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม Team Paiboon Martial Arts จากการแข่งขัน RSUJJ Ju-Jitsu Open 2023 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

 • congratulations ! ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญานิศ ไชยกิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลนักกีฬาว่ายน้ำยอดเยี่ยม รุ่นอายุ 7 ปี หญิง อันดับที่ 7 จากการแข่งขันกีฬา" ว่ายน้ำต้านยาเสพติด 2023 Shark Bites 1st " วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2566 ณ สระว่ายน้ำกองทัพอากาศ สนามกีฬาธูปะเตมีย์

 • congratulations ! ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิรัญสรา วิริยะวณิชกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ NEWAZA Female 8-9 year รุ่น c น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม Team Paiboon Martial Arts จากการแข่งขัน RSUJJ Ju-Jitsu Open 2023 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

 • congratulations ! ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกมลพร บุญเพิ่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 NEWAZA Female 8-9 year รุ่น D น้ำหนักไม่เกิน 28 กิโลกรัม Team Paiboon Martial Arts จากการแข่งขัน RSUJJ Ju-Jitsu Open 2023 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

 • congratulations ! ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูมิภัทร สุทิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกับทีมสิงห์ทอง อะคาเดมี่ ได้รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 12 ปี รายการ Thailand Youth Champions League ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

 • congratulations ! ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง ปัญยพัชร์ โสภณรัตนโภคิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Dance Syllabus (APDA) " APDA Asia Pacific Dance Association " ประเทศนิวซีแลนด์

 • ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายคุณานนท์ โชติวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน HAPKIDO CENTRALREGION CHAMPIONSHIP 2023 Kyorugi (ต่อสู้) ได้รับรางวัลเหรียญทอง Speed Punch ได้รับรางวัลเหรียญทอง Speed Back Kick ได้รับรางวัลเหรียญทอง Speed Kick Round Kick ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • เด็กชายศศิน กาญจนเมษนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรม CEC ที่ได้สอบ HSK 2ได้คะแนน 147 คะแนน

 • เด็กชายภูมิภัทร สุทินนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรม CEC ที่ได้สอบ HSK 1ได้คะแนน 200เต็ม 200 และสอบ HSK2 ได้คะแนน 191 เต็ม 200 คะแนน

 • ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งสุขฤทัย เด็กชายยศัสวิน พันธุ์มณี ที่สอบเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

 • ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งสุขฤทัย เด็กหญิงธัญรดา แซ่โจว เด็กชายชยกร ไชยสุนทร ที่สอบเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ห้องเรียนพิเศษ English Program

 • ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งสุขฤทัย เด็กหญิงวรีรัตน์ จิรโชติญาณเวทย์ เด็กชายวุฒินันท์ นามบุญ ที่สอบเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

 • ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งสุขฤทัย เด็กหญิงปารมิตา ปิริยะวินิตร เด็กชายธีรดนย์ พันธ์ศิริ ที่สอบเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 • ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งสุขฤทัยที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 22/2566

 • ขอแสดงความยินดี กับคนเก่งสุขฤทัยที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันฟุตซอลของสโมสรกีฬาบางเขน ประจำปี 2566 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี จัดโดยฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางเขน

 • ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภูริญาภา เชน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชมเชย เด็กชายเกริกก้อง คำผา นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 และเด็กชายธนภัทร พูนชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุขฤทัย ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จากการแข่งขันเขียนบันทึก DifferSheet Writers Contest ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชั้นประถมศึกษา รุ่น Senior ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

 • ขอแสดงความยินดี กับคนเก่งสุขฤทัย เด็กชายอภิวิชญ์ อัศวนนท์ น้องโต๋ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้รับรางวัลเหรีญทองจากการแข่งขัน Hoshinsul และเหรีญเงินจากการแข่งขัน Kyorugi, Speed Kick Punch,กระโดดสูง Thailand Hapkido Championship 2022 จัดโดยสมาคมฮิบกิโดมหาวิทยาลัยรังสิต

  • โครงการวาดภาพระบายสี “Paint A Friendly Future Between China & ASEAN "
   ขอแสดงความยินดีกับลูกๆสุขฤทัยที่ได้รับรางวัลจากโครงการวาดภาพระบายสี “Paint A Friendly Future Between China & ASEAN "
   19th-23rd of March ,2021
   “绘画 友好 未来”的2021中国—东盟青少年绘画展。
   2021年3月19-23日。
   นิทรรศการวาดภาพเยาวชนจีนและอาเซียนปี 2021
   “มิตรภาพในอนาคต”
   วันที่ 19-23 มีนาคม พ.ศ.2564 ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน ณ ประเทศจีน
   ฝึกสอนและควบคุมโดย คุณครูศุภกันต์ มูลกลาง (ครูกัน) และคุณครูสุวิช ชนะรัชชรักษ์ (ครูคอปเตอร์)
  • ขอแสดงความยินดีกับลูกๆสุขฤทัยที่ได้รับรางวัยจากโครงการ "ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์" ครั้งที่ ๙
   ขอแสดงความยินดีกับลูกๆสุขฤทัยที่ได้รับรางวัยจากโครงการ "ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์" ครั้งที่ ๙ จัดโดย สมาคมเมโลเดียน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สมาคมคนของแผ่นดิน สภาองค์กรวัฒนธรรมไทย อาเซียน โดยมีหม่อมหลวงวันชัย นวรัตน์ เป็นประธานในพิธี จัดเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน
  • รางวัลจากการแข่งขัน Digital Writers Contest ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ
   รางวัลจากการแข่งขัน Digital Writers Contest ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "บันทึกนี้ถึงสิ่งของที่จากไป"
   ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภูริญาภา เชน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Digital Writers Contest ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "บันทึกนี้ถึงสิ่งของที่จากไป" จากการเขียนสมุดบันทึกดิจิทัล Differsheet
   https://www.differsheet.com/preview/5178/597567
 • ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายจิราพงศ์ คลังทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนสุขฤทัย ได้อันดับที่ 1 จากการทดสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (Pre-Exam) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

 • ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายศุภจักร แสงธรรม น้องกอล์ฟ นักรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสุขฤทัย เข้าแข่งขันว่ายน้ำ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลว่ายน้ำรอบเก็บคะแนนท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้อันดับที่ 2 ว่ายท่าผีเสื้อ 50 เมตรได้อันดับที่ 2 ว่าท่ากรรเชียง 50 เมตร ได้อันดับที่ 3 ว่ายท่ากบ 50 เมตร ได้อันดับ 1 ว่าท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ได้อันดับที่ 3

 • ขอแสดงความยินดีกับน้องจอม(เด็กชายโรอัลด์ โทมัส มอร์ริส) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสุขฤทัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ จากการเข้าแข่งขัน " The 9th Korea Open Hapkido Martial Arts Competition 2019 " ณ ประเทศเกาหลีใต้

 • ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัย ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

 • ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัย ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่นขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562

 • สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 17 ตุลาคม 2562 ของโรงเรียนสุขฤทัย

 • ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัย ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562

 • ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนพัชญ์ จันทศร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลสาขาเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ และเด็กชายปัญกร จันทศร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลสาขาเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ งานเยาวชนคนสร้างชาติ ปี 2562 คิดดี ทำดี เป็นแบบอย่างที่ดี ทรงคุณค่าต่อสังคมไทย ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ณ หอประชุม กองพันทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติปี 2562 โดยมี หม่อมหลวง ภัทรสุดา กิติยากรเป็นประธานในพิธี

 • ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงขนัดภัส นาคเตชาวัฒน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และเด็กหญิงนวลนภสร ศรีพรประเสริฐ ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันเขียนบันทึก DifferSheet Writers Contest ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

 • มอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

 • ขอแสดงความยินดี กับ ด.ช. โรอัลด์ โทมัส มอริส ป.5/1 เข้าร่วมแข่งขันเพื่อฝัน เพื่อวันเกียรติยศ Hapkido Tournament @ ม.รังสิต ได้รับ เหรียญเงิน

 • ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปารมิตา ปิริยะวินิตร น้องฟ้าใส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนสุขฤทัย เข้าแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ได้ลำดับที่ 34 คะแนน 74/100 คะแนน

 • ผลการแข่งขันเพชรยอดมงกุฏภาษาจีนครั้งที่ 16 ช่วงชั้นที่ 1 รางวัลผ่านเกณฑ์ ด.ช. ยศกร บุญศิริ ป.3/1 ลำดับที่ 104 ได้ 41 คะแนน ช่วงชั้นที่ 2 ระดับคะแนนติด 1-50 รางวัลชมเชย ด.ช ฐิติวุฒน์ กัญญาศักดิ์ ป.5/1 ได้ลำดับที่ 36 ได้ 77คะแนน

 • 🎉🎉ขอแสดงความยินดี🏆🏆 กับ ด.ช. ศุภจักร แสงธรรม เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำ Swimfanclub Contest ติด 1 ใน 8 Open ของรุ่น 11 ปี ได้รับถ้วยนักกีฬาว่ายน้ำยอดเยี่ยม ณ สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 • ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปรัตถภณ เศียรสมาน สอบ O-net วิชา คณิตศาสตร์ ได้คะนแนน 100 คะแนนเต็มประจำปีการศึกษา 2561

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง