โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

 • ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายจิราพงศ์ คลังทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนสุขฤทัย ได้อันดับที่ 1 จากการทดสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (Pre-Exam) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

 • ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายศุภจักร แสงธรรม น้องกอล์ฟ นักรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสุขฤทัย เข้าแข่งขันว่ายน้ำ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลว่ายน้ำรอบเก็บคะแนนท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ได้อันดับที่ 2 ว่ายท่าผีเสื้อ 50 เมตรได้อันดับที่ 2 ว่าท่ากรรเชียง 50 เมตร ได้อันดับที่ 3 ว่ายท่ากบ 50 เมตร ได้อันดับ 1 ว่าท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร ได้อันดับที่ 3

 • ขอแสดงความยินดีกับน้องจอม(เด็กชายโรอัลด์ โทมัส มอร์ริส) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสุขฤทัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ จากการเข้าแข่งขัน " The 9th Korea Open Hapkido Martial Arts Competition 2019 " ณ ประเทศเกาหลีใต้

 • ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัย ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

 • ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัย ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่นขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562

 • สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 17 ตุลาคม 2562 ของโรงเรียนสุขฤทัย

 • ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัย ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562

 • ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนพัชญ์ จันทศร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลสาขาเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ และเด็กชายปัญกร จันทศร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลสาขาเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ งานเยาวชนคนสร้างชาติ ปี 2562 คิดดี ทำดี เป็นแบบอย่างที่ดี ทรงคุณค่าต่อสังคมไทย ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ณ หอประชุม กองพันทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติปี 2562 โดยมี หม่อมหลวง ภัทรสุดา กิติยากรเป็นประธานในพิธี

 • ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงขนัดภัส นาคเตชาวัฒน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และเด็กหญิงนวลนภสร ศรีพรประเสริฐ ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันเขียนบันทึก DifferSheet Writers Contest ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

 • มอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

 • ขอแสดงความยินดี กับ ด.ช. โรอัลด์ โทมัส มอริส ป.5/1 เข้าร่วมแข่งขันเพื่อฝัน เพื่อวันเกียรติยศ Hapkido Tournament @ ม.รังสิต ได้รับ เหรียญเงิน

 • ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปารมิตา ปิริยะวินิตร น้องฟ้าใส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนสุขฤทัย เข้าแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ได้ลำดับที่ 34 คะแนน 74/100 คะแนน

 • ผลการแข่งขันเพชรยอดมงกุฏภาษาจีนครั้งที่ 16 ช่วงชั้นที่ 1 รางวัลผ่านเกณฑ์ ด.ช. ยศกร บุญศิริ ป.3/1 ลำดับที่ 104 ได้ 41 คะแนน ช่วงชั้นที่ 2 ระดับคะแนนติด 1-50 รางวัลชมเชย ด.ช ฐิติวุฒน์ กัญญาศักดิ์ ป.5/1 ได้ลำดับที่ 36 ได้ 77คะแนน

 • 🎉🎉ขอแสดงความยินดี🏆🏆 กับ ด.ช. ศุภจักร แสงธรรม เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำ Swimfanclub Contest ติด 1 ใน 8 Open ของรุ่น 11 ปี ได้รับถ้วยนักกีฬาว่ายน้ำยอดเยี่ยม ณ สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 • ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปรัตถภณ เศียรสมาน สอบ O-net วิชา คณิตศาสตร์ ได้คะนแนน 100 คะแนนเต็มประจำปีการศึกษา 2561

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง