โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

 • SUKRUTAI SCHOOL HAPPY NEW YEAR 2018

 • จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซด์

  1. ติดตาม Clip VDO ต่างๆของทางโรงเรียนจาก Chanel Youtube ของเรา Chanel Youtube โรงเรียนสุขฤทัย
  • วันที่ 12 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
   โรงเรียนสุขฤทัยได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันเด็ก และจัดกิจกรรมเพื่อให้ความสนุกสนานกับเด็กๆ โดยในปี 2561 นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้คำขวัญประจำวันเด็กไว้ว่า " รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี "
  • วันที่ 26 ธันวาคม 2560 SPT Games Together we can ครั้งที่ 1
   โรงเรียนพัฒนวิทย์ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานSPT Games Together we can ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความรักความสัมพันธ์ระหว่างครู บุคลากร ใน3หน่วยงานประกอบด้วยบุคลากรจากโรงเรียนสุขฤทัย พัฒนวิทย์และสำนักงานกลางไทย-เทค ได้รับเกียรติจากท่านพรรณี ตันตระกูล เป็นประธานในกิจกรรม คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ได้รับความสนุกสนานเป็นอย่างมาก
  • กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2560 โรงเรียนสุขฤทัย
   กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2560 โรงเรียนสุขฤทัย
  • งานประกวดหนูน้อยคริสต์มาส ณ ศูนย์การค้าเพลินนารี่ มอลล์
   วันที่ 23 ธันวาคม 2560 ลูกๆสุขฤทัยร่วมแสดงในกิจกรรมงานประกวดหนูน้อยคริสต์มาส ณ ศูนย์การค้าเพลินนารี่ มอลล์
  • ละครเวทีกึ่งโชว์ เรื่องพระราชาในนิทาน The Show วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ เสถียรธรรมสถาน
   ลูกๆสุขฤทัยร่วมแสดงละครเวทีกึ่งโชว์ เรื่องพระราชาในนิทาน The Show วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ เสถียรธรรมสถาน จัดแสดงขึ้นเพื่อน้อมระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 (วันพ่อแห่งชาติ) และเพื่อระดมเงินทุนสร้างอาคารพักผู้ปฎิบัติธรรม ขอขอบคุณคุณแม่โก้ ฐิติรัตน์ แก้วเขียว คุณพ่อมาเซน พลัฏฐ์
   ตันติชัยทัศ และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสุขฤทัยที่ดูแลการฝึกซ้อมเป็นอย่างดี
  • วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
   เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 หรือ วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนสุขฤทัยจึงได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ผู้ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินอย่างหาที่สุดมิได้
  • โรงเรียนสุขฤทัยจัดสนามสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน HSKและYCT
   โรงเรียนสุขฤทัยจัดสนามสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน HSKและYCT
  • วันที่ 2 ธันวาคม พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2560
   วันที่ 2 ธันวาคม พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
  • ขอขอบคุณ พี่อุ้ย สุธิตา เกตานนท์ มาเป็นโค้ชแอ็คติ้ง ให้ลูกๆสุขฤทัย
   ขอขอบคุณ พี่อุ้ย สุธิตา เกตานนท์ มาเป็นโค้ชแอ็คติ้ง ให้ลูกๆสุขฤทัยเพื่อการซ้อม
   ละครเวทีกึ่งโชว์ เรื่องพระราชาในนิทาน The Show ซึ่งจะจัดแสดงในวันที่ 5 ธันวา 60 เวลาประมาณ 19.00 น. ณ เสถียรธรรมสถาน จัดทำขึ้นเพื่อน้อมระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 (วันพ่อแห่งชาติ) และเพื่อระดมเงินทุนสร้างอาคารพักผู้ปฎิบัติธรรม
  • กิจกรรม Math Camp
   กิจกรรม Math Camp วันนี้ได้เชิญคุณครูจินตคณิตมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จินตนาการในการคิดเลขและการใช้ลูกคิดให้กับลูกๆสุขฤทัย เด็กๆได้รับความรู้จากกิจกรรมพร้อมกับได้เล่นเกมส์คิดเลขเร็ว
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าตรวจนิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนประจำปีการศึกษา 2560
   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าตรวจนิเทศและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนประจำปีการศึกษา 2560 โดยเข้าตรวจโรงเรียนสุขฤทัยเพื่อให้เงินอุดหนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามระเบียบที่ถูกต้อง
  • การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุขฤทัยและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
   การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุขฤทัยและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
  • โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การทำเจลล้างมือฆ่าเชื่อโรคด้วยตัวเอง
   ปัจจุบัน เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเชื้อโรคได้เลย เราต้องเดินทางไปมาในสังคมส่วนรวมเป็นประจำ ทำให้โอกาสติดเชื้อโรคหรือล้มป่วยจึงมีมากขึ้น ด้วยเหตุนั้นจึงมีมาตรการป้องกันเชื้อโรคหลายๆด้านหนึ่งในนั้นคือเจลล้างมือ เจลล้างมือมีประโยชน์อย่างมากเป็นวิธีง่ายที่สุดในการจัดการจากเชื้อโรค
  • โครงการ Robotics Education โดยโรงเรียนสุขฤทัย ร่วมกับ True click life
   โครงการ Robotics Education โดยโรงเรียนสุขฤทัย ร่วมกับ True click life เปิดห้องเรียนพิเศษขึ้น โดยนักเรียนจะได้เรียนสนุกไปกับครูผู้เชี่ยวขาญ เสริมสร้างจินตนาการด้วย Robotics Genius Program กระบวนการคิด การบูรณาการ การแก้ไขปัญหา ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ลดเวลาเรียน - เพิ่มความรู้ จุดประกายสร้างนักประดิษฐ์
  • Classroom Meeting ประจำปีการศึกษา 2560
   วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 โดยโรงเรียนสุขฤทัยจัดกิจกรรม Classroom Meeting ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองและครูประจำชั้นได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  • กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
   กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ โรงเรียนสุขฤทัย
   ณ ลานประชุมอาคารพุคยาภรณ์
   วัน ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   โดยพระวิทยากรกลุ่มใต้ร่ม พุทธธรรม
   พระอาจารย์ณภสิช ยสินธโร
   พระอาจารย์อุกกฤษ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร
   พระอาจารย์วันดี จนฺทปญฺโญ
   ขอบคุณภาพเพิ่มเติมจากเพจใต้ร่มพุทธธรรม
  • พิธีเปิดโรงการสอบธรรมศึกษา
   พิธีเปิดโรงการสอบธรรมศึกษา สร้างความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่
   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนสุขฤทัย
  • นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยนานาชาติ Tong ren มณฑล GuiZhou ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมสร้างความรู้และความสนุกสนานให้กับลูกๆโรงเรียนสุขฤทัย
   อาจารย์ สุรชัย สวนทับทิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณะ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยนานาชาติ Tong ren มณฑล GuiZhou ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมสร้างความรู้และความสนุกสนานให้กับลูกๆโรงเรียนสุขฤทัย
  • โรงเรียนสุขฤทัยร่วมแสดงในงานใต้เงาจันทร์วันลอยกระทง
   ศูนย์การค้า The Jas สาขา รามอินทรา ให้เกียรติโรงเรียนสุขฤทัยร่วมแสดงในงานใต้เงาจันทร์วันลอยกระทง
  • วันลอยกระทง นศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
   วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันลอยกระทง ทางโรงเรียนสุขฤทัยร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยไว้ให้อยู่สืบต่อไป
  • เปิดเทอมวันแรก ลูกๆสุขฤทัย
   เปิดเทอมวันแรก ลูกๆสุขฤทัย
  • " ดอกดาวเรืองแทนดวงใจ "
   ด้วยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานเขตบางเขน - สำนักงานเขตลาดพร้าว วัดลาดปลาเค้า กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค โรงเรียนสุขฤทัย มูลนิธิ ดร. สุขพุคยาภรณ์ สมาคมโมโลเดียน และคณะกรรมการจัดงาน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันจัดงาน " ดอกดาวเรืองแทนดวงใจ " ถวายอาลัยแด่พ่อของแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ เพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ถนนลาดปลาเค้าและศูนย์การค้า The Jas รามอินทรา โดยมีท่านคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ เป็นประธานในพิธี โรงเรียนสุขฤทัยได้รับเกียรติให้นำนักเรียนร่วมแสดงกลองไทโกะในกิจกรรมดังกล่าว
  • โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ No.1 Middle School Zhouli Campus Yunnan China ระหว่างวันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2560
   โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ No.1 Middle School Zhouli Campus Yunnan China ระหว่างวันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2560
  • โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ No.1 Middle School Zhouli Campus Yunnan China ระหว่างวันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2560
   โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ No.1 Middle School Zhouli Campus Yunnan China ระหว่างวันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2560
  • กิจกรรม English Camp
   กิจกรรม English Camp เป็นกิจกรรมการเรียนเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทั้งใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้กับผู้เรียน
  • กิจกรรม English Camp
   กิจกรรม English Camp เป็นกิจกรรมการเรียนเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทั้งใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้กับผู้เรียน
  • คิเรอิโฟมล้างมือจัดกิจกรรมสอนล้างมือที่ถูกวิธีให้นักเรียนโรงเรียนสุขฤทัยห่างไกลเชื้อแบคทีเรีย
   คิเรอิโฟมล้างมือจัดกิจกรรมสอนล้างมือที่ถูกวิธีให้นักเรียนโรงเรียนสุขฤทัยห่างไกลเชื้อแบคทีเรีย
  • โครงการแข่งขันทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก Thai Kid Com
   ยินดีกับลูกสุขฤทัยที่ได้รับรางวัลจากโครงการแข่งขันทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก Thai Kid Com
  • มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน ร่วมกับ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560
   มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน ร่วมกับ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 โรงเรียนสุขฤทัยได้รับเกียรติแสดงเปิดพิธีและขอแสดงความยินดีกับลูกๆสุขฤทัยทุกคนที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้
  • ดอกมะลิเกมส์ครั้งที่ 3 " Spirit Of Flowers "
   กิจกรรมกีฬาภายในของโรงเรียนสุขฤทัย หรือดอกมะลิเกมส์ครั้งที่ 3 " Spirit Of Flowers " สำหรับพิธีเปิดกีฬาสีในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณ ณัฏฐา นาชาญ นักกีฬาพุ่มแหลนหญิงทีมชาติไทย มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้
  • ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดเขียนบันทึก DifferSheet Writer Contest 2017
   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนสุขฤทัยที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดเขียนบันทึก
   DifferSheet Writer Contest 2017
  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ( ห้อง CEC ) รวมทั้งผู้ปกครองครอบครัว CEC ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ( ห้อง CEC ) รวมทั้งผู้ปกครองครอบครัว CEC ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม เด็กๆและผู้ปกครองได้รับสาระความรู้และความสนุกสนานมากมายจากกิจกรรมครั้งนี้อย่างเต็มที่
  • การแข่งขันในงานวันวิชาการ สาธิตราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   ขอชื่นชมลูกๆสุขฤทัยทุกคนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในงานวันวิชาการ สาธิตราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและขอแสดงความยินดีกับ น้องต้นปาล์ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ น้องเฟิร์ม,น้องกานต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจากการแข่งขันใช้โปรแกรมการยำเสนอหัวข้อ "ศาสตร์ของพระราชา พัฒนาการศึกษาของชาติ"
  • กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อให้บานสะพรั่งทั่วประเทศไทย
   กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อให้บานสะพรั่งทั่วประเทศไทย โรงเรียนสุขฤทัยร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 (ห้อง Me-c ) เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลอง
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 (ห้อง Me-c ) เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลอง
  • โครงการซ้อมหนีไฟร่วม
   โครงการซ้อมหนีไฟร่วมกับกิจกรรมเชิญวิทยากร ได้เชิญวิทยากรจากสถานีดับเพลิงเขตบางเขนมาอบรมเรื่องการดับเพลิงและการหนีไฟ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  • โรงเรียนสุขฤทัยได้รับเกียรติร่วมบันทึกวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพื่อใช้ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
   โรงเรียนสุขฤทัยได้รับเกียรติร่วมบันทึกวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพื่อใช้ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดทำโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศฯ (สมท.กอ.รมน.) ซึ่งเพลงมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  • กิจกรรม Sci Show
   กิจกรรม Sci Show จะมีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรำลึกถึงบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงต่างๆ
  • การแข่งขันระบายสีแบบรูปทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
   ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธิญาดา ลดาวิจิตรกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันระบายสีแบบรูปทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 จัดแข่งขันโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • การประกวดจินตลีลาประกอบเพลง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๓
   การประกวดจินตลีลาประกอบเพลง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๓
   ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ (รอบคัดเลือก ส. 5 ส.ค.2560) #โรงเรียนสุขฤทัย
  • สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค
   สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค โรงเรียนสุขฤทัยขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ตัวอย่างประจำปี 2560 #โรงเรียนสุขฤทัย
  • พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
   พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อาคารพุคยาภรณ์ โรงเรียนสุขฤทัย
  • 14 กรกฏาคม 2560 งานวันรำลึก ดร. สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2560
   งานวันรำลึก ดร. สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2560 พิธีดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผูก่อตั้งโรงเรียนและให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะ และทราบถึงประวัติของ ดร. สุข พุคยาภรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก "คุณพสิษฐ์ เลิศสินเจริญกุล" คณะกรรมการศูนย์คนดีศรีแผ่นดินมูลนิธิ ดร. สุข พุคยาภรณ์ เป็นประธานในพิธี
  • กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา
   กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาในสัปดาห์พระพุทธศาสนาตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 7 กรกฏาคม 2560 ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
  • วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560
   ทางโรงเรียนสุขฤทัยคณะผู้บริหารคณะครูร่วมกับมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์และสำนักงานเขตบางเขน และผู้มีจิตอาสาร่วมโครงการความรู้สู่ชุมชนประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
  • 29 มิถุนายน 2560 พิธีทบทวนคำปฏิญาณสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือ
   พิธีทบทวนคำปฏิญาณสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือโรงเรียนสุขฤทัยและการไปบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือเนตรนารี
  • 26 มิถุนายน 2560งานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติฝ่ายประถมศึกษา
   เพราะได้รับฉายาว่าเป็น "เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย" เพราะได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม หรือ "มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์" เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลกที่ชื่อ "สุนทรภู่" ทางโรงเรียนสุขฤทัยจึงจัดงานขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกวีเอกของโลก
  • 26 มิถุนายน 2560 งานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติฝ่ายอนุบาล
   เพราะได้รับฉายาว่าเป็น "เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย" เพราะได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม หรือ "มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์" เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลกที่ชื่อ "สุนทรภู่" ทางโรงเรียนสุขฤทัยจึงจัดงานขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกวีเอกของโลก
  • 22 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนสุขฤทัยขอขอบคุณคุณแม่อี๊ดและคณะผู้ปกครองที่ได้อนุเคราะห์ร่วมสอนคุณครูและคณะผู้บริหาร
   ทางโรงเรียนสุขฤทัยขอขอบคุณคุณแม่อี๊ดและคณะผู้ปกครองที่ได้อนุเคราะห์ร่วมสอนคุณครูและคณะผู้บริหาร เพื่อร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ด้วยเปือกข้าวโพด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  • 21 มิถุนายน 2560 มูลนิธิ ดร. สุข พุคยาภรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนสุขฤทัย ทำบุญบริจาคสิ่งของ
   มูลนิธิ ดร. สุข พุคยาภรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนสุขฤทัย ทำบุญบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)
  • ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษา ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560
   สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ส่งทีมทันตกรรมเข้าตรวจสุขภาพฟันนักเรียนชั้นประถมศึกษาและได้แนะนำวิธีการรักษาดูแลช่องปากของนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัย
  • 16 มิถุนายน 2560 การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุขฤทัย
   การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุขฤทัยและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
  • พิธีไหว้ครูโรงเรียนสุขฤทัยประจำปีการศึกษา 2560
   พิธีไหว้ครูโรงเรียนสุขฤทัยประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติจากท่าน สมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขนเป็นประธานในพิธี พิธีไหว้ครูแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของครู
  • Big Cleaning Day กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ
   นักเรียนร่วมแสดงในงานBig Cleaning Day
   กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ รวมทั้งท่าน ผอ.แก้ว ผู้อำนวยยการโรงเรียนสุขฤทัยได้รับโล่เกียรติคุณจากกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย เพื่อแสดงว่าโรงเรียนสุขฤทัยได้ให้การสนับสนุนกิจกรรม Big Cleaning Day มอบโดยรองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
  • เลือกตั้งประธานนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา และ อนุบาล ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560
   ภาพบรรยากาศการเลือกตั้ง นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา และ อนุบาล ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560
  • แนะนำผู้สมัครประธานโรงเรียนฝ่ายประถมและอนุบาล
   แนะนำผู้สมัครประธานโรงเรียนฝ่ายอนุบาลและฝ่ายประถม ก่อนโค้งสุดท้ายเลือกตั้งในวันที่ 8 มิถุนายน 2560
  • 2 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าฉีดยาเพื่อกำจัดยุงภายในโรงเรียนสุขฤทัย
   ยุงเป็นพาหะนำโรคร้ายแรงมากมายเช่น ไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย ทางโรงเรียนจึงให้เจ้าหน้าที่มาฉีดยาเพื่อกำจัดยุงทั่วพื้นที่โรงเรียนทั้งฝ่ายประถม ฝ่ายอนุบาลและทั่วบริเวณโรงเรียน
  • วันที่ 2 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสุขฤทัยจัดสนามสอบYCT,HSK
   โรงเรียนสุขฤทัยจัดสนามสอบYCT,HSK
  • Cras sit amet nibh libero, in gravida nulla. Nulla vel metus scelerisque ante sollicitudin commodo. Cras purus odio, vestibulum in vulputate at, tempus viverra turpis.
  • ศูนย์บริการสาธารณสุขบางเขนเข้าตรวจสุขอนามัยภายในโรงอาหารโรงเรียน
   ศูนย์บริการสาธารณสุขบางเขนได้ส่งพยาบาลอนามัยเข้ามาปฎิบัติงานตรวจสุขอนามัยภายในโรงอาหารโรงเรียนสุขฤทัย เพื่อสุขอนามัยที่ดีแก่นักเรียน
  • 31 พฤษภาคม 2560 วันงดสูบบุหรี่โลก
   "31 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก" จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนตระหนักถึงโทษอันร้ายแรงของบุหรี่ที่มีผลกระทบกับตัวเราและสังคม คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก คือ บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา
  • คณะทีมบริหาร
   มาร่วมงาน " สมโภชพระพุทธสุขมงคลและงาน 100 ปี ชาตกาล ดร.สุข พุคยาภรณ์ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นนนทบุรี ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง " ณ.โรงเรียนพัฒนวิทย์
  • ๑๐๐ ปี ชาตกาล ดร.สุข พุคยาภรณ์
   ภาพบรรยากาศ งานนิทรรศการ "การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ สืบสานตำนานความดี ๑๐๐ ปี ชาตกาล ดร.สุข พุคยาภรณ์ ตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙"
  • ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายนวัตกรณ์ ชินชูศักดิ์
   ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายนวัตกรณ์ ชินชูศักดิ์
   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแบตมินตัน ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รายการ Badminton ADB.12 Championships 2016
  • 2016-11-22 กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
   กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  • 2016-11-21 สอบธรรมศึกษา
   โครงการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
   ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   ณ สนามสอบโรงเรียนสุขฤทัย
  • มิวสิควีดีโอ เพลง"พระราชาในนิทาน"
   โรงเรียนสุขฤทัย จัดทำมิวสิควีดีโอ เพลง"พระราชาในนิทาน" เพื่อน้อมรำลึกถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และขอขอบพระคุณ คุณมาเซน อาลี ชาห์ ผู้ประพันธ์เพลง /ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสุขฤทัย คุณครูเชอร์รี่ คุณใจเอื้อ และบริษัท true4 you
  • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
   ภาพบรรยากาศกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
   ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม
   วันที่ 1-2 ตุลาคม 2559
   คลิ๊ก ชมภาพบรรยากาศ
  • 29/09/59 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง
   ภาพบรรยากาศกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ช่วงชั้นที่ 1
   ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสุขฤทัย
   คลิีก ชมภาพบรรยากาศ
  • เยาวชนดีเด่น 2559
   สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค มอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2559 ของแสดงความยินดีกับเด็กๆด้วยนะคะ
   คลิ๊ก ชมภาพบรรยากาศ
  • 16/09/16 CEC room field trip @Kidzania
   ภาพบรรยากาศทัศนศึกษา
   คลิ๊ก ชมภาพบรรยากาศ
  • คุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ หรือพี่บ๊อบคุณพ่อน้องณัชชา พิธีกร ผู้ประกาศข่าวจากช่อง true4u และที่ปรึกษาหน่วยงานทรูคลิ๊กไลฟ์ เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์เยี่ยมชมการเรียนการสอนโปรแกรมทรูคลิ๊กไลฟ์ภาษาจีนของครูและนักเรียนค่ะ
   #โรงเรียนสุขฤทัย #thaitech
  • ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงงานแครอท ห้อง อ.3/2
   ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงงานแครอท ห้อง อ.3/2
   วันนี้เด็กๆช่วยกันทำน้ำแครอท,แกงจืดแครอท,เฟร้นฟายแครอทและขนมบัวลอย
   คลิ๊ก ชมภาพบรรยากาศ
  • 24/08/59 ภาพบรรยากาศ Final audition
   ภาพบรรยากาศ Final audition ละครเวทีเรื่อง
   "เจ้าหญิงสโนวไวท์กับเด็กชายสุขฤทัย"
   คลิ๊ก ชมภาพบรรยากาศ
  • 23/08/59 ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
   วันนี้คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
   โดยนายสุรพงษ์ ศรีวินิจ, นางผุสดี แจ้งวันศุกร์ และนางสาวทัตชญา ธัญญเจริญ
   ได้เดินทางมาตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสุขฤทัย เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
   คลิ๊ก ชมภาพบรรยากาศ
  • ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันแม่
   ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันแม่
   ประจำปีการศึกษา 2559 #โรงเรียนสุขฤทัย #thaitech
   คลิ๊ก ชมภาพบรรยากาศ
  • 29/07/59 กิจกรรมวันภาษาไทย
   ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันภาษาไทย
   ประจำปีการศึกษา 2559 #โรงเรียนสุขฤทัย #thaitech
   คลิ๊ก ชมภาพบรรยากาศ
  • 15/07/59 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
   ภาพบรรยากาศกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
   ประจำปีการศึกษา 2559 #โรงเรียนสุขฤทัย #thaitech
   คลิ๊ก ชมภาพบรรยากาศ
  • 15/07/59 รำถวายพระพรวันแม่
   ภาพบรรยากาศรำถวายพระพรวันแม่
   ประจำปีการศึกษา 2559 #โรงเรียนสุขฤทัย #thaitech
   คลิ๊ก ชมภาพบรรยากาศ
  • โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ฝ่ายอนุบาล 欢迎新同学
   โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ฝ่ายอนุบาล โครงการที่ทำให้พี่น้องได้รู้จักและใกล้ชิดกันมากขึ้นพร้อมกับความสนุกสนาน
  • นักเรียนรับเกียรติบัตรโครงการประกวดเต้นประกอบเพลง(Dance Exercise)
   นักเรียนโรงเรียนสุขฤทัยได้รับรางวัลชมเชยระดับประถมศึกษากับโครงการประกวดเต้นประกอบเพลง (Dance Exercise) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกูร ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
  • 21 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนสุขฤทัยเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   โรงเรียนสุขฤทัยเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุดุสิตมหาปราสาท พระบรมหาราชวัง

Information

ปิดหน้าต่าง