โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • 1
   มาตราการป้องกันการแพร่ของโรคไวรัสโคโรน่า
   มาตราการป้องกันการแพร่ของโรคไวรัสโคโรน่าของโรงเรียนสุขฤทัย สามารถดาวโหลดได้หรืออ่านได้ที่ : Click
 • จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซด์

  • วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
   ผ่านไปเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา พรรคที่ชนะได้คะแนนสูงสุดระดับชั้นอนุบาลได้แก่ เบอร์ 1 พรรคเพื่อพัฒนาสุขฤทัย และระดับชั้นประถมศึกษาได้แก่เบอร์ 1 พรรคเพื่อสุขฤทัย
  • วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ.2565 Sukrutai Exhibition 2022
   กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนดรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฎิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก สามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการ และด้านอาชีพได้
  • พิธีมอบเหรียญรางวัลกิจกรรมกีฬาภายในระดับชั้นอนุบาล"ดอกมะลิเกมส์ ครั้งที่ 7"
   พิธีมอบเหรียญรางวัลกิจกรรมกีฬาภายใน"ดอกมะลิเกมส์ ครั้งที่ 7" ระดับชั้นอนุบาล
  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี เกิดทักษะชีวิตในทุกๆด้าน นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนความมีระเบียบวินัย โดยโรงเรียนสุขฤทัยได้จัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อความปลอดภัยของลูกๆสุขฤทัยทุกคน
  • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนความมีระเบียบวินัย โดยโรงเรียนสุขฤทัยได้จัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อความปลอดภัยของลูกๆสุขฤทัยทุกคน
  • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 กิจกรรมลูกเสือตัวจิ๋ว
   กิจกรรมลูกเสือตัวจิ๋วของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนความมีระเบียบวินัย และโรงเรียนสุขฤทัยได้จัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อความปลอดภัยของลูกๆสุขฤทัยทุกคน
  • "เพราะสุขฤทัยใส่ใจทุกรายละเอียด"
   "เพราะสุขฤทัยใส่ใจทุกรายละเอียด"
   โรงเรียนสุขฤทัยขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางเขน เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโรคของทุกๆคนในโรงเรียนสุขฤทัย
  • พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๔
   วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๔ สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค และโรงเรียนสุขฤทัยขอแสดงความยินดีกับพ่อตัวอย่างทุกท่าน โดยมีท่านสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
  • ๕ ธันวาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
   เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) หรือวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ทางโรงเรียนสุขฤทัยได้เห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยให้นักเรียนทุกคนร่วมน้อมรำลึกและทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
  • วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2564 กิจกรรมลูกเสือตัวจิ๋ว
   กิจกรรมลูกเสือตัวจิ๋วของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนความมีระเบียบวินัย
  • กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าประกวดทำคลิปวีดีโอ
   กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล และเข้าร่วมประกวดทำคลิปวีดีโอในหัวข้อ“โควิดเป็นเหตุสังเกตได้“covid can’t stop us from Learning” “Happy Learning the New Normal Way” ขอแสดงความยินดีกับลูกๆสุขฤทัยที่ได้รับรางวัลทุกคนค่ะ
  • กิจกรรม Chinese New Year ประจำปีการศึกษา 2563
   กิจกรรม Chinese New Year ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม ประสบการณ์ในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
  • โครงการ Case Speaker กิจกรรม อาชีพในฝัน
   วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 โครงการ Case Speaker กิจกรรม อาชีพในฝัน จัดขึ้นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเรียน และเป็นแนวทางการศึกษาต่อในอนาคต โรงเรียนสุขฤทัยขอขอบคุณพว.บัณ​ฑา​ธิกา​ พุฒ​พันธ์​ ที่มาเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมอาชีพในฝัน ประจำปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้
  • วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2563 กิจกรรม CLassroom meeting
   วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2563 กิจกรรม CLassroom meeting เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงนโยบายต่างๆที่เป็นสิ่งสำคัญของทางโรงเรียน และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ
  • กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
   เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) หรือวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ทางโรงเรียนสุขฤทัยได้เห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยให้นักเรียนทุกคนร่วมน้อมรำลึกและทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
  • Creative Campers 16-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
   กิจกรรม Creative Campers จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ได้พัฒนาทักษะตามความถนัด และพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาอีกด้วย ตั้งแต่วันที่ 16 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
  • วันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
   วันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีและเกิดทักษะชีวิตในทุกๆด้าน ณ ค่ายสาริกา จังหวัดนครนายก
  • วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
   วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีและเกิดทักษะชีวิตในทุกๆด้าน
  • วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
   วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
   โรงเรียนสุขฤทัยร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยไว้ให้อยู่สืบต่อไป จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย วันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีการประกวดนาฃนพมาศ และการประกวดวาดภาพระบายสี เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกันทุกคน
  • กิจกรรมท่องโลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2563
   กิจกรรมท่องโลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) National Science Museum (NSM)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โปรแกรม ME-C
  • กิจกรรมมอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙
   กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากผลงานน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙
   พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
   เนื่องจากในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"
  • วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
   เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใน รัชกาลที่ ๙ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัย
  • กิจกรรมวันก่อตั้งสมาคมอาเซียนหรือวันอาเซียน
   วันอาเซียน 8 สิงหาคม มีต้นกำเนิดจากวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน ที่ตัวแทนจาก 5 ประเทศสมาชิก ได้มาร่วมลงนามความร่วมมือ ที่วังสราญรมย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่าง ๆ เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ
  • วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง ๒๕๖๓
   สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันอาทิตย์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น ๓ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ โดย หม่อมหลวงยุพดี ศรีวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ To Be Number One เป็นประธานในพิธี โรงเรียนสุขฤทัยของแสดงความยินดีกับแม่ตัวอย่างทุกท่าน
  • 30 กรกฎาคม 2563 พิธีไหว้ครูโรงเรียนสุขฤทัย
   30 กรกฎาคม 2563 พิธีไหว้ครูโรงเรียนสุขฤทัย พิธีไหว้ครูแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของครู
  • วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
   วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมมอบเกียรติบัตรวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล จัดการแข่งขันทักษะต่างๆด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาตื
  • พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐
   พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
  • วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2563 Meeting day
   วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2563 กิจกรรม Meeting day(ช่วงเช้า)ของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล,ชั้นอนุบาล 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ช่วงบ่าย) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 โดยโรงเรียนสุขฤทัยได้จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเพื่อแจ้งนโยบายปีการศึกษา 2563 ที่เป็นสิ่งสำคัญของทางโรงเรียน และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ
  • วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 งานวันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2563
   งานวันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2563 พิธีดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้ก่อตั้งโรงเรียนและให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะ และทราบถึงประวัติของ ดร.สุข พุคยาภรณ์
  • โรงเรียนสุขฤทัยขอขอบคุณ ทุกๆท่านที่สนับสนุน Happy Melon by Sukrutai ปลูกด้วยรัก คัดด้วยสุข ที่พวกเราตั้งใจปลุกเมล่อนทุกๆลูกให้หอมหวานอร่อย
   โรงเรียนสุขฤทัยขอขอบคุณ ทุกๆท่านที่สนับสนุน Happy Melon by Sukrutai ปลูกด้วยรัก คัดด้วยสุข ที่พวกเราตั้งใจปลุกเมล่อนทุกๆลูกให้หอมหวานอร่อย
  • ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนคนใหม่ของโรงเรียนสุขฤทัย
   กิจกรรมแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนคนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสุขฤทัย และมอบเกียรติบัตรให้กับประธานนักเรียนและทีม ประจำปีการศึกษา 2562
  • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
   ผ่านไปเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา พรรคที่ชนะได้คะแนนสูงสุดระดับชั้นอนุบาลได้แก่ เบอร์ 1 พรรคพลังสุขฤทัย และระดับชั้นประถมศึกษาได้แก่เบอร์ 1 พรรคพลังสุขฤทัย
  • การแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์วันบัวบาน ครั้งที่ 14
   ขอแสดงความยินดีกับทีม SRT Acrdemy ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์วันบัวบาน ครั้งที่14 ณ โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ - การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 8ปี รางวัลชนะเลิศ - การแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 10ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษา
   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนและภาคภูมิใจในความสำเร็จด้านการศึกษา และสถาบันการศึกษา
  • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นอนุบาล
   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนและภาคภูมิใจในความสำเร็จด้านการศึกษา และสถาบันการศึกษา
  • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม SRT Open House & Leader ln Me
   กิจกรรม SRT Open House & Leader ln Me จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกในความคิดอย่างเสรี เป็นนักพูดที่ดี แก้ไขปัญหาต่างๆได้ และเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านโครงงาน
  • กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
   โรงเรียนสุขฤทัยขอขอบคุณวิทยากรจากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 มัธยมศึกษาตอนต้น ที่มาบรรยาย และแนะแนวการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
   โรงเรียนสุขฤทัยขอขอบคุณวิทยากรจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ที่มาบรรยาย และแนะแนวการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายจิราพงศ์ คลังทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนสุขฤทัย ได้อันดับที่ 1 จากการทดสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
   ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายจิราพงศ์ คลังทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนสุขฤทัย ได้อันดับที่ 1 จากการทดสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (Pre-Exam) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
  • โครงการศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยนครพนม
   โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการปฐมวัย มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสุขฤทัย วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
  • วันที่ 31 มกราคม 2563 กิจกรรมลูกเสือตัวจิ๋ว
   กิจกรรมลูกเสือตัวจิ๋วของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนความมีระเบียบวินัย
  • กิจกรรม Chinese New Year ประจำปีการศึกษา 2562
   กิจกรรม Chinese New Year ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม ประสบการณ์ในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
  • กิจกรรมอาชีพในฝัน (เชิญวิทยากร)
   กิจกรรมอาชีพในฝัน (เชิญวิทยากร) ทางโรงเรียนสุขฤทัยได้เชิญตำรวจจราจร จากกองบังคับการตำรวจจราจรเพื่อมาบรรยายเกี่ยวกับการใช้การจารจรบนท้องถนนเพื่อควาปลอดภัยต่อตัวเด็กๆ
  • วันที่ 4 มกราคม 2563 S and P Games together we can
   กิจกรรม S and P Games together we can มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสัมพันธ์ระหว่างครู บุคลากร ใน 2 หน่วยงานประกอบด้วยบุคลากรจากโรงเรียนสุขฤทัยและโรงเรียนพัฒนวิทย์ โดยได้รับเกียรติจากท่านสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ นายกสมาคมคนของแผ่นดิน เป็นประธานในกิจกรรม คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ได้รับความสนุกสนานเป็นอย่างมาก
  • The 11th Thailand indoor marching competition 2019
   ขอแสดงความยินดีกับลูกๆสุขฤทัยที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับคะแนนเหรียญทอง และรางวัลดรัมเมเยอร์ยอดเยียมจากการร่วมเข้าแข่งขัน The 11th Thailand indoor marching competition 2019 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562
  • ตัวแทนนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม
   เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๑๕๖๒ ตัวแทนนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรที่โรงเรียนสุขฤทัยเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเอนเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  • กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
   วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร หรือวันพ่อแห่งชาติ
  • พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2562
   วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2562 สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค และโรงเรียนสุขฤทัยขอแสดงความยินดีกับพ่อตัวอย่างทุกท่าน ประจำปี 2562 โดยมีนายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
  • สนามสอบธรรมศึกษาโรงเรียนสุขฤทัย
   โรงเรียนได้เป็นสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำนักเรียนวัดมหาธาตุวราชรังสฤษฏิ์ วันศุกที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  • ๒๕ พฤศจิกายน พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
   วันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปีตรงกับ “วันวชิราวุธ” โรงเรียนสุขฤทัยจัดพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
  • วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒
   โรงเรียนสุขฤทัยร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยไว้ให้อยู่สืบต่อไป จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย วันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีการประกวดระบายสีและการประดิษฐ์กระทงเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกันทุกคน
  • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 Classroom Meeting
   Classroom Meeting จัดโครงการเพื่อให้ผู้ปกครองและคุณครูประจำชั้นได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งแจ้งรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการเรียนและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นด้วย
  • วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙
   กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม
  • พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
   พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายปรีชา จิตรสิงห์ นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
  • ลูกๆโปรแกรม MEC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทัศนศึกษา ณ SEALIFE
   วันที่ 18 กันยายน 2562 ลูกๆโปรแกรม MEC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทัศนศึกษา ณ SEALIFE Bangkok siam ocean world อุทยานสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินของห้างสยามพารากอน ภายในแบ่งเป็น 7 โซน มีทั้งปลาทะเล ปลาน้ำจืด และสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น อุโมงค์ดูปลาใต้น้ำขนาดยาว แท้งค์แสดงธรรมชาติใต้ทะเลระดับความลึก 8 เมตร มีสัตว์หายากหลายชนิด เช่น ปูแมงมุมยักษ์ มังกรทะเลวีดดี้ ปลาแมงป่อง ฯลฯ และการแสดงโชว์ที่น่าสนใจหลายอย่างเช่นให้อาหารปลาน้ำจืด ให้อาหารเพนกวิน, ให้อาหารฉลาม ฯลฯ
  • กิจกรรมพัฒนา EQ ต้นกล้าเยาวชน รุ่นที่ 6
   ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา EQ ต้นกล้าเยาวชน รุ่นที่ 6 วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
  • วันที่ 6 กันยายน 2562 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
   วันที่ 6 กันยายน 2562 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีและเกิดทักษะชีวิตในทุกๆด้าน
  • วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมค่ายจริยธรรม
   กิจกรรมค่ายจริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ ณ วัดศรริพงษ์ธรรมนิมิต เขตบางเขน
  • กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ
   วันที่ 27 สิงหาคม 2562 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัยที่เข้าแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ แข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ และ ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ
  • CEC Camp&Trip “Adventure by train @ Kanchanaburi”
   วันที่ 24 สิงหาคม 2562 โปรแกรม CEC ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ทัศนศึกษา ณ จังหวักาญจนบุรี โดยการนั่งรถไฟเที่ยวจากสถานีหัวลำโพง ผ่านจังหวัดนครปฐม ไปจนถึงจังหวัดกาญจนบุรี ลูกๆได้ทำกิจกรรมไปตามเส้นทาง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
  • ลูกๆโปรแกรม MEC ชั้นอนุบาล1-3 ทัศนศึกษา ณ Funarium
   วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นักเรียนโปรแกรม MEC ชั้นอนุบาล1-3 ทัศนศึกษา ณ Funarium (ฟันเนเรี่ยม) สุขุมวิท 26 สนามเด็กเล่นในร่มขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ และมีพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร เน้นเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยระดับมาตรฐานโลก ซึ่งที่นี่เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้สิ่งต่างรอบตัว จากการเล่นได้อย่างไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกร้อนแค่ไหน อีกทั้งยังแตกต่างจากสนามเด็กเล่นอื่น ๆ ในประเทศไทย ตรงที่ความใส่ใจในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของเด็กๆ โดยพื้นที่สำหรับการเล่นได้ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 1. โซนเด็กเล็ก : พื้นที่ส่วนนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มพัฒนาการของเด็กเล็ก ตั้งแต่แบเบาะไปจนถึง 4 ขวบ เด็ก ๆ สามารถคลานและเดินอย่างปลอดภัย บนพื้นผิวนุ่ม ๆ ลื่นไหลไปกับสไลเดอร์ 2 เลนขนาดย่อม เหมาะสมกับตัว พร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับบ่อบอลแสนสนุก 2. โซนเด็กโต : จัดเป็นโซนสำหรับเด็ก ๆ อายุ 4ปีขึ้นไป กับเครื่องเล่นขนาดสูงเท่าตึกสองชั้น ให้เด็ก ๆ ได้ปีนป่าย กระโดด คลาน และทรงตัว พร้อมเครื่องเป่าลูกบอล แทรมโปลีน และสไลเดอร์ขนาดใหญ่ยักษ์ ที่ให้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ๆ สามารถเล่นได้ไปพร้อมกันถึง 4 คน 3. โซนกีฬา : โซนนี้จะมีการจัดลานขี่จักรยาน และสนามบาสเกตบอล ซึ่งสามารถแปลงเป็นสนามฟุตบอลได้ ที่ถูกออกแบบมาให้เด็ก ๆ ฝึกฝนทักษะทางด้านการกีฬาและออกกำลังกาย 4. โซนบ่อน้ำและบ่อทราย : โซนที่จัดให้เด็ก ๆ เพลิดเพลินไปกับการกระโดดไปมาในแอ่งน้ำ และก่อปราสาททรายในบ่อทรายขนาดใหญ่
  • CEC Camp&Trip Physical and Sensory @ funarium
   วันที่ 14 สิงหาคม 2562 โปรแกรม CEC ชั้นอนุบาล1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ Funarium (ฟันเนเรี่ยม) สุขุมวิท 26 สนามเด็กเล่นในร่มขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ และมีพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร เน้นเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยระดับมาตรฐานโลก ซึ่งที่นี่เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้สิ่งต่างรอบตัว จากการเล่นได้อย่างไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกร้อนแค่ไหน อีกทั้งยังแตกต่างจากสนามเด็กเล่นอื่น ๆ ในประเทศไทย ตรงที่ความใส่ใจในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของเด็กๆ โดยพื้นที่สำหรับการเล่นได้ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 1. โซนเด็กเล็ก : พื้นที่ส่วนนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มพัฒนาการของเด็กเล็ก ตั้งแต่แบเบาะไปจนถึง 4 ขวบ เด็ก ๆ สามารถคลานและเดินอย่างปลอดภัย บนพื้นผิวนุ่ม ๆ ลื่นไหลไปกับสไลเดอร์ 2 เลนขนาดย่อม เหมาะสมกับตัว พร้อมทั้งเพลิดเพลินไปกับบ่อบอลแสนสนุก 2. โซนเด็กโต : จัดเป็นโซนสำหรับเด็ก ๆ อายุ 4ปีขึ้นไป กับเครื่องเล่นขนาดสูงเท่าตึกสองชั้น ให้เด็ก ๆ ได้ปีนป่าย กระโดด คลาน และทรงตัว พร้อมเครื่องเป่าลูกบอล แทรมโปลีน และสไลเดอร์ขนาดใหญ่ยักษ์ ที่ให้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ๆ สามารถเล่นได้ไปพร้อมกันถึง 4 คน 3. โซนกีฬา : โซนนี้จะมีการจัดลานขี่จักรยาน และสนามบาสเกตบอล ซึ่งสามารถแปลงเป็นสนามฟุตบอลได้ ที่ถูกออกแบบมาให้เด็ก ๆ ฝึกฝนทักษะทางด้านการกีฬาและออกกำลังกาย 4. โซนบ่อน้ำและบ่อทราย : โซนที่จัดให้เด็ก ๆ เพลิดเพลินไปกับการกระโดดไปมาในแอ่งน้ำ และก่อปราสาททรายในบ่อทรายขนาดใหญ่
  • สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
   เนื่องจากในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"
  • วันที่ ๑๐ สิงหาคม๒๕๖๒ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๖๒
   เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใน รัชกาลที่ ๙ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัย
  • กิจกรรมวันก่อตั้งสมาคมอาเซียนหรือวันอาเซียน 8 สิงหาคม
   วันอาเซียน 8 สิงหาคม มีต้นกำเนิดจากวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน ที่ตัวแทนจาก 5 ประเทศสมาชิก ได้มาร่วมลงนามความร่วมมือ ที่วังสราญรมย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่าง ๆ เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ
  • วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง ประจำปี ๖๒
   สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจันทร์ฉาย ชั้น ๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ โดย หม่อมหลวงยุพดี ศรีวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ To Be Number One เป็นประธานในพิธี โรงเรียนสุขฤทัยของแสดงความยินดีกับแม่ตัวอย่างทุกท่าน
  • พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระพรรษา รัชกาลที่ ๑๐
   พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระพรรษา ๒๘ กรกฏาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
  • โครงการ พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
   วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสุขฤทัยจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยใช้ชื่อ วรรณคดีไทย ๔.๐ สิบสานอนุรักษ์ ภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักความเป็นมาของภาษาไทย ซึ่งเปนภาษาประจำชาติไทย ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดคัดลายมือ การประกวดท่องอาขยาน และการประกวดร้องเพลงชาติไทย
  • รำเทิดพระเกียรติถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม
   เนื่องด้วย วันที่ ๑๒ สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โรงเรียนสุขฤทัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร และการแสดงการจงรักภักดี ขอขอบคุณสถานีโทรทัศน์เอ็นบีซี (ช่อง ๑๑) ที่ได้จัดกิจกรรมและให้ทางโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
  • วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ
   ดร.พิสิษฐ ภู่รอด และ ดร.สุมนา เสือเอก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคุณครูโรงเรียนสุขฤทัย เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพเป็นครูแกนนำเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม" เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนสุขฤทัย
  • วันที่ 15 กรกฏาคม 2562 งานวันรำลึก ดร. สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2562
   งานวันรำลึก ดร. สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2562 พิธีดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้ก่อตั้งโรงเรียนและให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะ และทราบถึงประวัติของ ดร. สุข พุคยาภรณ์
  • กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
   เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาทางโรงเรียนสุขฤทัยเห็นความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา จึงกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธา ความสามัคคีของชุมชนและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่ต่อไป ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
  • วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
   เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ งานลูกเสือ-เนตรนารี จะจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย
  • รำเทิดพระเกียรติถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา
   เนื่องด้วย วันที่ ๒๘ กรกฎาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนสุขฤทัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร และการแสดงการจงรักภักดี ขอขอบคุณสถานีโทรทัศน์เอ็นบีซี (ช่อง ๑๑) ที่ได้จัดกิจกรรมและให้ทางโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
  • โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
   สำนักงานเขตบางเขน หน่วยพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา ร่วมกับหมู่บ้านชวนชื่นรามอินทรา และโรงเรียนสุขฤทัย จัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ช่วยพัฒนาทำคามสะอาดลำรางข้างหมู่บ่านชวนชื่น
  • ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนคนใหม่ของโรงเรียนสุขฤทัย
   ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนคนใหม่ของโรงเรียนสุขฤทัยเด็กชายปัญกร จันทศร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 และเด็กหญิงนภัสร์นันท์ น้อยพานิช ชั้นอนุบาล 3/1
  • วันที่ 11 มิถุนายน 2562 วันเลือกตั้งประธานระดับชั้นอนุบาล
   ผ่านไปเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งระดับชั้นอนุบาล พรรคที่ชนะได้คะแนนสูงสุดได้แก่ เบอร์ 1 พรรคสุขฤทัยน่ารัก
  • วันที่ 11 มิถุนายน 2562 วันเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับประถมศึกษา
   ผ่านไปเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งระดับชั้นประถมศึกษา พรรคที่ชนะได้คะแนนสูงสุดได้แก่ เบอร์ 5 พรรคFor Thai
  • พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี ร.๑๐
   พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
  • วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
   วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเป็นเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่ 1. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ 2. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 3. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)
  • วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 SRT Parents Orientation (ช่วงบ่าย)
   SRT Parents Orientation (ช่วงบ่าย) ของนักเรียนชั้นอนุบาล2 - 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 โดยโรงเรียนสุขฤทัยได้จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเพื่อแจ้งนโยบายปีการศึกษา 2562 ที่เป็นสิ่งสำคัญของทางโรงเรียน และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ ลานอาคารพุคยาภรณ์ โรงเรียนสุขฤทัย
  • วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 SRT Parents Orientation (ช่วงเช้า)
   SRT Parents Orientation (ช่วงเช้า) ของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล,ชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยโรงเรียนสุขฤทัยได้จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเพื่อแจ้งนโยบายปีการศึกษา 2562 ที่เป็นสิ่งสำคัญของทางโรงเรียน และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ ลานอาคารพุคยาภรณ์ โรงเรียนสุขฤทัย
  • ลูกๆสุขฤทัยร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง 2562
   ลูกๆสุขฤทัยร่วมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น. "ร่วมสร้างสรรค์ประเทศไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง"
  • โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
   ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัยและโรงเรียพัฒนวิทย์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ No.1 Middle School Zhuoli Campus Yunnan China ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2562 - 29 มีนาคม 2562
  • Cowboy & Bohemian SRT party 2018
   งาน Cowboy & Bohemian SRT party 2018 ของนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามวัย อีกทั้งยังเป็นการแสดงความยินดีให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา
  • วันที่ 8 มีนาคม 2562 Goodbye Junior
   พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ โดยมี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี
  • กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
   กิจกรรมมอบเกียรติบัตรส่งเสริมมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มอบให้นักเรียนที่เป็นผู้ “ งามอย่างไทย หนึ่งในผู้นำ ”
  • วันที่ 1 มีนาคม 2562 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนและภาคภูมิใจในความสำเร็จด้านการศึกษา และสถาบันการศึกษา
  • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนและภาคภูมิใจในความสำเร็จด้านการศึกษา และสถาบันการศึกษา
  • วิทยากรบรรยายในหัวข้อ " การถูกล่วงละเมิดทางเพศ "
   คุณนันทพร กาญจนธวัช " นักกฏหมาย ทนายความ วิทยากร นักจิตวิทยา กองทุนบทบาทสตรีบางเขน " เข้าเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ " การถูกล่วงละเมิดทางเพศ " เพื่อให้ความรู้กับลูกๆสุขฤทัยให้ทราบถึงภัยใกล้ตัว