โรงเรียนสุขฤทัย

  • โรงเรียนสุขฤทัย
   Ni hao Saturday : สวัสดีวันเสาร์ มาสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ!

   ผ่านไปแล้วค่ะกับกิจกรรมสนุกๆ ในวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยเหล่าซือผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาจีนโดยเฉพาะ
   ได้มีการจัดกิจกรรม Magic of Rainbow เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกำเนิดสายรุ้ง รู้จักสีต่างๆ ของสายรุ้ง ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง และได้สร้างสรรค์ผลงาน Beautiful Rainbow ร้องเล่น เต้นรำ สนุกกับภาษาจีน ฝึกการสื่อสารการใช้ภาษาจีนที่ถูกต้อง และพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ
   สำหรับใครที่อยากจะมาฝึกภาษาจีนด้วยกันพลาดไม่ได้นะคะ วันเสาร์ที่จะถึงนี้ เด็กๆ จะได้พบกับ “ความมหัศจรรย์ของดอกไม้” มาดูกันดีกว่าว่าเหล่าซือจะนำดอกไม้อะไรมาบ้าง?
   และภาษาจีนของดอกไม้ชนิดต่างๆนั้นจะเรียกว่าอะไร
   ถ้าหากเด็กๆ อยากรู้ และอยากพูดภาษาจีนได้เก่งๆ มาร่วมทำกิจกรรมกับเหล่าซือได้นะคะ ที่โรงเรียนสุขฤทัยของเราในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ และเราก็จะมีการจัดแต่ละสัปดาห์เลยค่ะ เพราะว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่สำคัญอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะ
   แล้วพบกันวันเสาร์นี้ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายนนี้ ค่ะ!
   ...........................................................................................
  • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
   "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567"
   พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของคุณครู การไหว้ครูจึงเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของคุณครู
   .
   ดอกไม้ที่ใช้ในการไหว้ครู
   ในพิธีไหว้ครูนับตั้งแต่สมัยก่อน จะใช้ดอกไม้หลัก 4 อย่างในการทำพาน ซึ่งดอกไม้ ความหมายในการระลึกคุณครู ได้แก่
   1.หญ้าแพรก สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำสั่งสอนของครูบาอาจารย์
   2.ดอกเข็ม สื่อถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม ซึ่งเป็นปริศนาธรรมว่า ครูต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความคิด ให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนฉลาด (หัวแหลม) รู้จักวิเคราะห์วิจารณ์
   3.ดอกมะเขือ สื่อถึง การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึง นักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง
   4.ข้าวตอก เนื่องจากข้าวตอกเกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วด้วยไฟอ่อนๆ ให้ร้อนเสมอกันจนถึงจุดหนึ่งที่เนื้อข้างในขยายออก จนดันเปลือกให้แยกออกจากกัน ได้ข้าวสีขาวที่ขยายเม็ดออกบาน ซึ่งสามารถนำไปประกอบพิธีกรรม หรือทำขนมต่างๆ ได้ ดังนั้น ข้าวตอกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย หากใครสามารถทำตามกฎระเบียบ เอาชนะความซุกซนและความเกียจคร้านของตัวเองได้ ก็จะเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก
  • โรงเรียนสุขฤทัย
   การฝึกใช้ประสาทสัมผัสเรื่องการดม
   กิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้จิ๋วๆ ใช้ประสาทสัมผัสการรับกลิ่น โดยให้วางก้อนสำลีไว้ในภาชนะต่างๆ จากนั้นหยดน้ำที่ผสมกลิ่นลงในสำลี เช่น ของที่มีกลิ่นหอม และของที่มีกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นอะไรก็ได้ที่ปลอดภัยในการสูดดม ให้เด็กดมกลิ่นในแต่ละกลิ่น แล้วบอกว่าเป็นกลิ่นอะไร มีความรู้สึกต่อกลิ่นนั้นอย่างไร
  • ต้นเดือนต้นบุญ เดือนมิถุนายน
   เดือนมิถุนายน
   การทำบุญตักบาตร คือ การถวายอาหารแด่พระภิกษุสามเณร รูปเดียวหรือหลายรูป จะปฏิบัติเป็นประจำ หรือ เป็นครั้งคราวก็ได้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการตักบาตร นอกจากจะเป็นการให้ทาน และเพื่อบูชาคุณแล้ว ยังเป็นการ ส่งเสริม และสืบทอดพระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงพระภิกษุสามเณร ผู้ทรงศีล ทรงธรรม และส่งเสริมคุณความดีของ ผู้ปฏิบัติ ทั้งผู้ตักบาตรและพระภิกษุ
  • การ “Bully” ที่ไม่มีใครชอบ
   การเข้าใจพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย เป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากเด็กเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้เรื่องของการแสดงออกทางด้านอารมณ์ และบางครั้งไม่สามารถจัดการกับภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ จึงทำให้มีปัญหาตามมา โดยเฉพาะเรื่องของการ "Bully" ในโรงเรียน โรงเรียนสุขฤทัยของเราให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ด้านพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการเชิญ อาจารย์อัจฉรา ชมภูทัน (ครูกิ๊ฟ) นักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กมาทำกิจกรรมผ่าน "Story Telling" เรื่องของการ "Bully" ที่ไม่มีใครชอบ เด็กๆได้เรียนรู้ และเข้าใจเรื่องของการ "Bully" ผ่านกิจกรรมที่ได้ความรู้ และสนุกสนานในวันนี้
  • พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน
   นางสาวศศินวภา การะหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขฤทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 พร้อมลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
  • จิ๋วๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรม CEC เรียน "Math Chinese"
   LABU~LABU~LABU~LABULABU
   จิ๋วๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โปรแกรม CEC เรียน "Math Chinese"
   เรื่องจำนวนนับหลักหน่อย หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน ในวิชาภาษาจีน
   เหล่าซือนำการ์ตูนฮิตมาบูรณาการในการเรียนการสอนเพิ่มความน่าสนใจในการเรียนให้จิ๋วๆ
  • กิจกรรม "Parent Orientation" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
   กิจกรรม "Parent Orientation"
   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
   วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
   ของระดับชั้นอนุบาล 2-3,ประถมศึกษาปีที่ 2-6 โปรแกรม CEC และ ME-C
   ผู้ปกครองทุกท่านได้รับทราบนโยบายของโรงเรียนสุขฤทัย และพบคุณครูประจำชั้นในแต่รับระดับชั้น
  • "Welcome Back to School"
   16 พฤษภาคม เปิดภาคเรียนวันแรก
   ยินดีต้อนรับจิ๋วๆทุกคนสู่อ้อมกอดของคุณครุทุกท่านอีกครั้งใน ปีการศึกษา 2567
   คุณครูขอให้จิ๋วๆทุกคนมีความสุขกับชั้นเรียนใหม่ เพื่อนร่วมชั้นใหม่นะคะ
  • Meeting Day กิจกรรม
   Meeting Day กิจกรรม "Parent Orientation" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
   ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรม CEC และ ME-C
   ผู้ปกครองทุกท่านได้รับฟังการบรรยายเรื่อง Growth Mindset โดย ดร.สุมนา เสือเอก ประธานบริหารสถานศึกษาในเครือไทย-เทค พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายของโรงเรียนสุขฤทัย และพบคุณครูประจำชั้น
  • "Sukrutai Farm"
   จากกิจกรรมวันหยุดสุดสัปดาห์ Career Day Cuties: let’s unleash the power of imagination
   จาก 2 สัปดาห์ที่แล้วกระแสตอบรับดีแบบสุดๆ สัปดาห์นี้เราจัดอีกกระแสตอบรับดีแบบคาดไม่ถึงกว่า 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา วันนี้เด็กๆ ได้สัมผัสกับสัตว์ตัวจริง หนูๆ คุณพ่อ คุณแม่ จะได้พบกับ น้องนก จิ๊บๆ น้องเป็ด ก๊าบๆ น้องวัว มอๆ และน้องปลา บุ๋งๆ🐟คุณครูแถมน้องกบ อ๊บๆให้อีก เด็กๆสนุกสนานกันมากๆ แล้วสัปดาห์หน้าจะพบกับกิจกรรมอะไรรอลุ้นกันได้เลย! หน้า facebook : โรงเรียนสุขฤทัย ฝากกด Like กดShare Content ของโรงเรียนสุขฤทัยด้วยนะคะ
   โรงเรียนสุขฤทัยขอขอบคุณผู้ปกครองทั้งใน และนอกโรงเรียนที่ให้ความรัก ให้ความร่วมมือโรงเรียนสุขฤทัยเป็นอย่างดี
   พบกับกิจกรรมใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ
  • วันสงกรานต์ Water Festival หรือ เทศกาลแห่งน้ำ
   วันสงกรานต์ ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปี คำว่า "สงกรานต์” มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า การเคลื่อนที่ หรือการ เคลื่อนย้าย หมายถึงการเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์จากราศีหนึ่งสู่อีกราศีหนึ่ง คือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองตามความหมายในภาษาสันสกฤตสงกรานต์จึงเกิดขึ้นทุกเดือน ส่วนระยะเวลาที่คนไทยเรียก "สงกรานต์” นั้น เป็นช่วงที่พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ นับว่าเป็นมหาสงกรานต์ เพราะเป็นวันและเวลาตั้งต้นปีใหม่ตามสรุยคติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ วันที่ 13-14-15 เมษายน โดยเรียกวันที่ 13 เมษายน ว่าวันมหาสงกรานต์ วันที่ 14 เมษายน เป็นวันเนา วันที่ 15 เมษายน เป็นวันเถลิงศก
  • 👩🏻‍🏫 WHAT WILL YOU BE? "อาชีพในฝัน" 🧑🏻‍🚀 for Nursery,Kindergaten Students (K.1-3)
   👩🏻‍🏫 WHAT WILL YOU BE? "อาชีพในฝัน" 🧑🏻‍🚀 for Nursery,Kindergaten Students (K.1-3) 👩🏻‍🔬 อาชีพในฝันของเราจะเป็นอาชีพอะไร มาร่วมจำลองการทำอาชีพต่างๆกัน!👨🏻‍⚖️
  • WHAT WILL YOU BE? "อาชีพในฝัน" 🧑🏻‍🚀 for Primary Students (P.1-6)
   👩🏻‍🏫 WHAT WILL YOU BE? "อาชีพในฝัน" 🧑🏻‍🚀 for Primary Students (P.1-6) 👩🏻‍🔬 อาชีพในฝันของเราจะเป็นอาชีพอะไร มาร่วมจำลองการทำอาชีพต่างๆกัน!👨🏻‍⚖️
  • งานสายใยสัมพันธ์ "GLOW NEON PARTY,ACY 2023"
   งานสายใยสัมพันธ์ "GLOW NEON PARTY,ACY 2023"
  • "Graduation Ceremony"พิธีจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566
   "Graduation Ceremony"พิธีจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566
  • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปี 6 ประจำปีการศึกษา 2566
   "ส่งด้วยรัก มัดด้วยใจ สุขฤทัย ใจผูกพัน" เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียน มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จด้านการศึกษา และสถาบันการศึกษา
  • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566
   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 "ส่งด้วยรัก มัดด้วยใจ สุขฤทัย ใจผูกพัน" เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียน มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จด้านการศึกษา และสถาบันการศึกษา
  • กิจกรรมแข่งขันประกวดมารยาทงาม ประจำปีการศึกษา 2566
   กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อการส่งเสริมให้ลูกๆได้เรียนรู้ และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามมารยาทไทยที่ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย เป็นเอกลักษณ์ของชาติ และส่งเสริมให้ลูกๆสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างงดงาม ถูกตั้ง เหมาะสมกับความเป็นไทย
  • กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
   การนำประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้กับนักเรียน ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย
  • การสอบ YCT (Youth Chinese Test)
   การสอบ YCT การสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลางสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่อายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ โดยวัดความสามารถทางด้านการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันและใช้ในการเรียน จัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการสอบ YCT แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ YCT ระดับ 1 - YCT ระดับ 4
   โรงเรียนสุขฤทัยได้จัดการสอบ YCT ขึ้น โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยเกริก (สถาบันขงจื่อ) เข้าดูแลในการสอบ มีนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัย และโรงเรียนพัฒนวิทย์เข้าร่วมสอบในครั้งนี้
  • OPEN DAY & CNY 2024 To Bring Out the Best ประจำปีการศึกษา 2566
   กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฎิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก สามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภูมิใจ
  • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 กิจกรรมต้นเดือนต้นบุญ
   การตักบาตร คือ การถวายอาหารแด่พระภิกษุสามเณร รูปเดียวหรือหลายรูป จะปฏิบัติเป็นประจำ หรือ เป็นครั้งคราวก็ได้โดยวัตถุประสงค์ของการตักบาตร นอกจากจะเป็นการให้ทาน และเพื่อบูชาคุณแล้ว ยังเป็นการ ส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงพระภิกษุสามเณร ผู้ทรงศีล ทรงธรรม และส่งเสริมคุณความดีของ ผู้ปฏิบัติ ทั้งผู้ตักบาตรและพระภิกษุ
  • CEC CAMP
   CEC CAMP
   Happy and Creative Campers (P.1-P.3)
   วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อฝึก และพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ผ่านการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ทำให้การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั้นดูเป็นเรื่องที่สนุก น่าเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
  • Scout Camp กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือตัวจิ๋ว
   Scout Camp กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือตัวจิ๋ว
  • Scout Camp กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสาสัญ
   Scout Camp กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสาสัญ
  • Scout Camp กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566
   Scout Camp
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2566
   ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสุขฤทัย
   ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อฝึกความอดทน และสร้างวินัยให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง มุ่งเน้นให้พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะ และมีทักษะชีวิตในการปฏิบัติจริง
  • กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
   โรงเรียนสุขฤทัยขอขอบคุณตัวแทนอาจารย์ของโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มาให้ความรู้การเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา แนะนำแนวทางการเลือกโรงเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา และชี้แจงกำหนดการรับสมัครเรียน นอกจากนั้นยังได้ประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของโรงเรียนสตรีวิทยา 2
  • CEC CAMP Happy and Creative Campers (Kindergarten)
   วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อฝึก และพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ผ่านการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ทำให้การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั้นดูเป็นเรื่องที่สนุก น่าเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
  • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ Children's Day
   กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ Children's Day
   โรงเรียนสุขฤทัยได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
  • การติวสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test)
   การติวสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test)
   ในทุกเช้าลูกๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ทางโรงเรียนได้มีการจัดการติวการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อใช้ในการทดสอบ ความรู้ ความคิดรวบยอดของนักเรียน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการเรียนของนักเรียน
  • พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567
   พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567
   การเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการรู้จักให้ เราจะมีความสุข เพราะผู้ให้ความสุขย่อมได้ความสุขด้วยเช่นกัน
  • "Sukrutai Sport Day & Christmas 2023" กีฬาภายในดอกมะลิเกมส์ ครั้งที่ 9 สีสันแห่งความสุข สุขที่สุดที่สุขฤทัย
   "Sukrutai Sport Day & Christmas 2023"
   กีฬาภายในดอกมะลิเกมส์ ครั้งที่ 9
   สีสันแห่งความสุข
   สุขที่สุดที่สุขฤทัย
  • กิจกรรม Fun Language (CEC Camp)
   กิจกรรม Fun Language (CEC Camp)
   โรงเรียนสุขฤทัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกริก สาขาวิชาการสอนภาษาจีนสำหรับผู้พูดภาษาอื่น วิทยาลัยนานาชาติภาษา และวัฒนธรรมจีน จัดได้กิจกรรมค่ายภาษาจีน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีน โดยเจ้าของภาษา
  • พิธีมอบมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ไทย-จีน Qujing Beifu Economic Development Zone Experimental School Yunnan China 北附曲靖经开区实验学校 ระหว่างวันที่ 16-27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวัฒนธรรมจีนอย่างแท้จริง
   พิธีมอบมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ไทย-จีน
   Qujing Beifu Economic Development Zone Experimental School Yunnan China 北附曲靖经开区实验学校
   ระหว่างวันที่ 16-27 ตุลาคม พ.ศ. 2566
   กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวัฒนธรรมจีนอย่างแท้จริง
  • โครงการ อาชีพในฝัน กิจกรรมเชิญวิทยากร
   "กฎจราจรน่ารู้ อยู่อย่างปลอดภัย เมื่อใช้รถใช้ถนน"
   ลูกๆได้รู้จักกฎจราจรการใช้ถนนเบื่องต้น และเรียนรู้ป้ายจราจรต่างๆบนท้องถนน โดยบุคลากรจากสถานีตำรวจนครบาลคันนายาว ตำรวจด้านจราจร
   โรงเรียนสุขฤทัยขอขอบคุณวิทยากรเป็นอย่างสูง
  • โครงการ อาชีพในฝัน กิจกรรมเชิญวิทยากร
   "เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว กับ ค่ายมวย ส.เดชะพันธ์"
   ลูกๆได้รู้จักกับอาชีพมวยไทย กีฬาระดับชาติ และรู้จักการป้องกันตัวเบื่องต้น โดย พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ เดชะพันธ์ หัวหน้าค่ายมวย และนักมวยไทยทีมชาติ
   โรงเรียนสุขฤทัยขอขอบคุณวิทยากรเป็นอย่างสูง
  • กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
   กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
   กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธอคุณ อันหาสุดมิได้ ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติ
  • กิจกรรมการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒณธรรมไทย วันลอยกระทง
   วันลอยกระทง
   จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุต่างๆอีกด้วย
  • กิจกรรมแนะแนวการศึกษา (Education Guidance)
   กิจกรรมแนะแนวการศึกษา (Education Guidance)
   โรงเรียนสุขฤทัยออกแนะแนวการศึกษาต่อ ณ บ้านทอรักเนอสเซอรี่
   เพื่อแนะนำโรงเรียนสุขฤทัยของเราให้เป็นที่รู้จักจากบุคคลภายนอกมากขึ้น
   โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน ให้ความรู้กับเด็กๆ และเล่นเกมส์ให้ความสนุกสนานกับเด็กๆบ้านทอรักเนอสเซอรี่
  • วันวชิราวุธ
   25 พฤศจิกายน
   เหล่าลูกเสือย่อมจะไม่ลืมวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เพราะวันดังกล่าวนี้ตรงกับวันวชิราวุธ ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย
  • กิจกรรม Parent's Style
   เป็นกิจกรรมสำหรับผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียน เพื่อให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่ๆ แก่นักเรียน พร้อมทั้งผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียน
  • สนุกกับคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
   สนุกกับคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
   - คุณสมบัติ และชนิดของรูปสามเหลี่ยม
   - การเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลาง
  • เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ
   อุบัติเหตุ หรือเรื่องไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ เพราะเด็กถือเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ วัยกำลังเติบโต และวัยที่ควรต้องดูแลเฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิด ตัวอย่างเช่นในหลายๆเหตุการณ์ที่เด็กๆติดอยู่ในรถยนต์จนทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
   โรงเรียนสุขฤทัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้เบื้องต้นเพื่อเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถกับลูกๆสุขฤทัย เช่น
   การบีบแตรขอความช่วยเหลือ
   สอนการปลดล็อครถ
   สอนวิธีการเปิดประตูรถ
   สอนเปิดไฟฉุกเฉิน เป็นต้น
   การเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นในยามเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเด็กๆเป็นอย่างมากเพื่อให้ลูกๆปลอดภัยหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น
  • กิจกรรมต้นเดือนต้นบุญ
   เดือนพฤศจิกายน
   การตักบาตร คือ การถวายอาหารแด่พระภิกษุสามเณร รูปเดียวหรือหลายรูป จะปฏิบัติเป็นประจำ หรือ เป็นครั้งคราวก็ได้โดยวัตถุประสงค์ของการตักบาตร นอกจากจะเป็นการให้ทาน และเพื่อบูชาคุณแล้ว ยังเป็นการ ส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงพระภิกษุสามเณร ผู้ทรงศีล ทรงธรรม และส่งเสริมคุณความดีของ ผู้ปฏิบัติ ทั้งผู้ตักบาตรและพระภิกษุ
  • โครงการสื่อรู้แล้วรอด ป้องกันการถูกล่วงละเมิด เข้าแนะแนวให้ความรู้กับลูกๆชั้นปฐมวัยเกี่ยวกับการสิทธิในรางกายตนเองเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิด การป้องกัน และเอาตัวรอดในเด็กปฐมวัยในรูปแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ
   โครงการสื่อรู้แล้วรอด ป้องกันการถูกล่วงละเมิด เข้าแนะแนวให้ความรู้กับลูกๆชั้นปฐมวัยเกี่ยวกับการสิทธิในรางกายตนเองเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิด การป้องกัน และเอาตัวรอดในเด็กปฐมวัยในรูปแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ
  • Welcome Back to School
   Welcome back to Sukruthai school in the 2nd semester of academic year 2023.
   Happy Halloween to you all. Today the children will be wearing Halloween Costumes and enjoy for activities.
   hope we will be happy. Have fun and Happy Learning.
   .
   ยินดีต้อนรับลูกๆสุขฤทัยทุกๆคนสู้อ้อมกอดที่อบอุ่นของคุณครู และเจ้าหน้าที่ทุกท่านในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
   พวกเรามากับควันหลงวันฮาโลวีน
  • พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม October Course for Primary Students (P.1-6) "Let's blast off to space"English and Chinese language camp Date : 9 - 20 October 2023
   พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม October Course for Primary Students (P.1-6) "Let's blast off to space"English and Chinese language camp
   Date : 9 - 20 October 2023
  • พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม October Camp for Kindergarten Students (K.1-3) "THE JUNGLE EXPLORERS "English Chinese and Thai language camp ชั้นอนุบาล Date : 9 - 20 October 2023
   พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม October Camp for Kindergarten Students (K.1-3) "THE JUNGLE EXPLORERS "English Chinese and Thai language camp ชั้นอนุบาล
   Date : 9 - 20 October 2023
  • คนเก่งสุขฤทัย
   เด็กหญิงธนันญ์ภร อุตราภิรมย์สุข และเด็กชายชีระวิทย์ สิทธิกุลนันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โปรแกรม CEC แต่งกายเป็นกิมท้ง เง็กนึ่ง คู่องค์เจ้าแม่กวนอิมจำลอง ในวันเปิดงานประเพณีกินเจเยาวราช ( Vegetarian Festival ) ประจำปี 2566 โดยมีท่านชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดงาน และเป็นประธานในพิธี วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2566
  • โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ไทย-จีน Qujing No.1 Middle School Zhuoli Campus Yunnan China 曲靖一中卓立学校
   โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ไทย-จีน
   Qujing No.1 Middle School Zhuoli Campus Yunnan China
   曲靖一中卓立学校
   ระหว่างวันที่ 16-27 ตุลาคม พ.ศ. 2566
   โรงเรียนสุขฤทัย และโรงเรียนพัฒนวิทย์ขอให้ลูกๆที่ร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ไทย-จีน เดินทางสู่ประเทศจีนโดยสวัสดิภาพ
  • พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม
   พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
   วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม
  • Let's Blast Off To Space กิจกรรมที่ให้ลูกๆ นักสำรวจรุ่นจิ๋วได้ออกไปสำรวจนอกโลก และพบกับกิจกรรมแปลกใหม่นอกบทเรียนที่แสนสนุก และกิจกรรมให้ความรู้
   Let's Blast Off To Space
   กิจกรรมที่ให้ลูกๆ นักสำรวจรุ่นจิ๋วได้ออกไปสำรวจนอกโลก และพบกับกิจกรรมแปลกใหม่นอกบทเรียนที่แสนสนุก และกิจกรรมให้ความรู้
   🫰🫰พบกับฐานกิจกรรมในการเรียนรูที่หลากหลาย ดังนี้
   ⭐️ดวงดาวของฉัน ประดิษฐ์พวงกุญแจดวงดาวหลากหลายสีสัน
   👨🏻‍🚀ฉันคือนักบินอวกาศ มาทำหมวกนักบินอวกาศเพื่อไปสำรวจอวกาศกัน
   🚀จรวดสำรวจกาแล็กซี่ ประดิษฐ์จรวดจากหลอดสีสันสดใส
   🌏โลกของฉัน ลูกโป่งจะกลายเป็นโลกของเราได้อย่างไร
   ☄️ท่องระบบสุริยะจักรวาล พาท่องระบบสุริยะที่เราสามารถสร้างขึ้นเอง
   👽สิ่งมีชีวิตจากต่างดาวหน้าตาเป็นแบบไหน ร่วมกันสร้างสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวจากวัสดุต่างๆ
  • THE JUNGLE EXPLORERS กิจกรรมให้ลูกๆ ได้ฝึกทักษะการการสำรวจ ส่งเสริมทักษะนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยให้กับลูกๆ และพบกับฐานกิจกรรมในการเรียนรูที่หลากหลาย
   THE JUNGLE EXPLORERS
   กิจกรรมให้ลูกๆ ได้ฝึกทักษะการการสำรวจ ส่งเสริมทักษะนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยให้กับลูกๆ และพบกับฐานกิจกรรมในการเรียนรูที่หลากหลาย
   🫰🫰พบกับฐานกิจกรรมในการเรียนรูที่หลากหลาย ดังนี้
   👷‍♀️👷นักสำรวจตัวจิ๋ว กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน สัตว์ที้หนูรู้จัก
   🐶🐦สัตว์น่ารัก กิจกรรม Animals Photo Frame
   🌺🌻ดอกไม้แสนสวย กิจกรรมดอกไม้จากหลอด
   🪴🌱พืช กิจกรรมสนุกกับสีจากธรรมชาติ 🛍กระเป๋าผ้ามัดย้อม
   🍇🍎ผลไม้ กิจกรรม Junior Chef กล้วยฟองดู
   ...................................................................................................
  • ฝึกสมาธิก่อนการประเมินพัฒนาการ และการสอบ
   ฝึกสมาธิก่อนการประเมินพัฒนาการ และการสอบ
   ฝึกสมาธิก่อนการประเมินพัฒนาการ และการสอบ
   .
   โรงเรียนสุขฤทัยในทุกเช้าก่อนเริ่มเข้าสู่การเรียนการสอน และในช่วงการประเมินพัฒนาการ หรือการสอบ เราจะฝึกสมาธิให้กับลูกๆก่อนการเริ่มต้นทำกิจกรรมต่างๆ เพราะการฝึกสมาธิเป็นสิ่งสำคัญมาก เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้สมาธิในระดับต้นถึงระดับกลาง ร่วมกับการมีสติสัมปชัญญะ (ความรู้ตัว) เพื่อให้เกิดความสนใจ ความจดจ่อ ความมุ่งมั่นให้อยู่กับเรื่องๆ เดียว ก่อนเข้าสู่บทเรียน การประเมินพัฒนาการ หรือการสอบ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
   .
   การมีสมาธิจดจ่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นั้น ก็จะส่งผลให้ลูกๆมีกระบวนการเรียนรู้ที่ดี มีประสิทธิภาพ เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และครบวงจร ทั้งในด้านทักษะการฟัง การคิด การพูด การเขียน การอ่าน หรือการทำกิจกรรมที่มีผลต่อการเรียนรู้นั้นๆ
  • วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566 กิจกรรมค่ายจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
   จัดขึ้นเพื่อพัฒนาจิต ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เด็กทุกๆคนที่นำธรรมะ และนำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต บางเขน
  • โครงการ " The Heart of Giving "โครงการหัวใจแห่งการให้
   โครงการ " The Heart of Giving "โครงการหัวใจแห่งการให้
   ลูกๆสุขฤทัยได้เรียนรู้การอดออม แบ่งปัน และเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
   มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กในครอบครัวยากไร้ ด้วยการอุปการะเด็ก กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย " World Vision Foundation of Thailand "
  • "ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยพัฒนา ใฝ่หาสันติ"
   ขอแสดงความยินดีกับลูกๆสุขฤทัยทุกคนที่ได้รับเกียรติบัตรจากพิธีมอบเกียรติบัตรเด็ก และเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 12 กันยายน พ.ศ.2566 โดยมี ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
  • WELCOME DAY for K.3 families 2023
   WELCOME DAY for K.3 families 2023
   Welcome to all parents of children in Kindergarten 3 to the educational guidance activity in Grade 1 at Sukrutai School.
   Visit the teaching process Grade 1 level and attended on "Curriculum Structure and guidelines for organizing school teaching and learning" by Dr. Sumana Sua-ek, President of Thai-Tech group.
   .
   ยินดีต้อนรับผู้ปกครองลูกๆชั้นอนุบาล 3 ทุกท่าน สู่กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุขฤทัย เยี่ยมชมกระบวนการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "โครงสร้างหลักสูตร และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน" โดย ดร.สุมนา เสือเอก ประธานบริหารสถานศึกษาในเครือไทย-เทค
  • การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หรือ Inquiry-Based Learning
   การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตั้งคำถาม ลองสำรวจปัญหาต่าง ๆ ในโลก มองหาสิ่งรอบตัวที่ผู้เรียนสนใจ ต้องการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้แสวงหา และศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ของตนเอง เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้
   การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้จะเน้นให้ผู้เรียนได้เข้ามามีบทบาทในการริเริ่มหาประเด็นที่รู้สึกสนใจหรือมีข้อสงสัย และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลา ซึ่งแตกต่างจากการศึกษารูปแบบเดิมที่ผู้สอนจะเป็นผู้กำหนดประเด็น รวบรวมข้อมูล สรุป และนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพียงอย่างเดียว
  • ออกไปหาประสบการณ์ใหม่ และนำกลับมาต่อยอดการเรียนรู้
   การจัดกิจกรรมทัศนศึกษายังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา และสามารถบูรณาการทักษะต่าง ๆเข้าไปได้ หลังจากออกไปท่องโลกกว้างกันแล้ว ลูกๆยังความรู้จากการออกไปหาประสบการณ์ใหม่กลับเข้ามาบูรณาการในห้องเรียนได้อีกด้วย เช่น การนำสิ่งที่พบเห็นมาถ่ายทอดด้วยการวาดระบายสีในชั้นปฐมวัย
   กิจกรรมทัศนศึกษาจึงเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาศักยภาพของลูกๆ ปฐมวัยได้ครบทุกด้านรวมไปถึงเป็นกิจกรรมที่สามารถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ระเบียบวินัย ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
  • กิจกรรมท่องโลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นอนุบาล 1-3
   กิจกรรมท่องโลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นอนุบาล 1-3
  • ตรวจสุขภาพช่องปาก และฟัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ คลีนิกทันตกรรมโกโก้สไมล์ เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก และฟัน พร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก และฟันให้กับลูกๆสุขฤทัย
   ตรวจสุขภาพช่องปาก และฟัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ คลีนิกทันตกรรมโกโก้สไมล์ เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก และฟัน พร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก และฟันให้กับลูกๆสุขฤทัย
   ตรวจสุขภาพช่องปาก และฟัน
   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ คลีนิกทันตกรรมโกโก้สไมล์ เข้าตรวจสุขภาพช่องปาก และฟัน พร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก และฟันให้กับลูกๆสุขฤทัย
  • "การทดสอบความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน"
   วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2566
   "การทดสอบความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน" (中小学生汉语考试) หรือ "Youth Chinese Test" (YCT) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุขฤทัย ซึ่งเป็นการสอบ YCT (ระดับ 2-3) และการสอบ HSK (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì, 汉语 水平 考试) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 HSK ระดับ1 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน และนักเรียนผู้สอบสามารถเข้าใจและพัฒนาความสามารถทางภาษาจีนของตนเอง ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบประกาศฯรับรองจากสำนักงาน HSK ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
   เพื่อนำไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
   ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเกริก และสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   ประธานบริหารสถานศึกษาในเครือไทยเทค ดร.สุมนา เสือเอก
   ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขฤทัย นางสาวศศินวภา การะหงษ์ คณะผู้บริหารและคุณครูสอนภาษาจีนโรงเรียนสุขฤทัยทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน และมอบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัย
  • กิจกรรมท่องโลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
   กิจกรรมท่องโลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  • กิจกรรมท่องโลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ Safari World ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
   กิจกรรมท่องโลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ Safari World ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
  • ยินดีต้อนรับคณะครูจาก Associe International Kindergarten Bangkok
   ยินดีต้อนรับคณะครูจาก Associe International Kindergarten Bangkok
   Welcome to Sukrutai School
   ยินดีต้อนรับคณะครูจาก Associe International Kindergarten Bangkok เข้าศึกษาดูการจัดการเรียนการสอน เปิดมุมมอง และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
  • โรงเรียนสุขฤทัยเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของลูกๆสุขฤทัยทุกคนจึงได้จัดหน่วยแพทย์จากบางเขนการแพทย์ คลีนิกเวชกรรม เข้าตรวจสุขภาพ และวัดระดับพัฒนาการของลูกๆระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาโรงเรียนสุขฤทัย เพื่อดูแลเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับลูกๆทุกคน
   โรงเรียนสุขฤทัยเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของลูกๆสุขฤทัยทุกคนจึงได้จัดหน่วยแพทย์จากบางเขนการแพทย์ คลีนิกเวชกรรม เข้าตรวจสุขภาพ และวัดระดับพัฒนาการของลูกๆระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาโรงเรียนสุขฤทัย เพื่อดูแลเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับลูกๆทุกคน
  • ขอแสดงความยินดีกับแม่ตัวอย่างดีเด่นของโรงเรียนสุขฤทัยทุกท่าน
   ขอแสดงความยินดีกับแม่ตัวอย่างดีเด่นของโรงเรียนสุขฤทัยทุกท่าน
   ขอแสดงความยินดีกับแม่ตัวอย่างดีเด่นของโรงเรียนสุขฤทัยทุกท่าน จากพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่างดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ จัดโดยสมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
  • กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต บางเขน
   กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
   ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต บางเขน
  • พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
   พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
   ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล พระชนมายุยั่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
   ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสุขฤทัย
  • กิจกรรมส่งเสริม และปลูกจิตสำนึกลูกๆรักการเล่นกีฬา และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ทำให้เกิดแรงจูงใจให้ลูกๆออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไมโล
   กิจกรรมส่งเสริม และปลูกจิตสำนึกลูกๆรักการเล่นกีฬา และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ทำให้เกิดแรงจูงใจให้ลูกๆออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไมโล
  • “พิธีกตเวทิตาคุณรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์”
   ประวัติ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ย้อนหลังไปเมื่อราว 100 ปีเศษ ดร.สุข พุคยาภรณ์ เกิดเมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2459 ที่บ้านริมน้ำ ตำบลคลองสิบ อำเภอหนองจอก จังหวัดพระนคร เป็นบุตรคนที่ 5 ของนายพุก และนางหรั่ง พุคยาภรณ์ ทุกวันนี้หากท่านมีชีวิตอยู่ อายุก็คงราว ๆ 107 ปี เมื่อเยาว์วัยท่านศึกษาเบื้องต้นที่วัดแสนเกษม จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อ พ.ศ.2470 แล้วบวชเป็นสามเณรอยู่ 30 วัน หลังจากลาสิกขากลับไปช่วยบิดามารดาทำการค้า พ.ศ. 2475 แยกตัวออกไปทำค้าขายด้วยตนเอง เริ่มจากการพายเรือขายของ ซื้อ-ขายของชำ ซื้อขายข้าวเปลือก ท่านมีความเพียรวิริยะอุตสาหะ จนกระทั่งซื้อโรงสีข้าว เมื่อปี พ.ศ. 2491 ขณะที่อายุได้เพียง 30 ปี จากนั้นได้เริ่มกิจการรับเหมาก่อสร้างโดยจัดตั้งบริษัทส่งเสริมสถาปัตย์ จำกัด รับเหมาก่อสร้างจากหน่วยราชการหลายแห่ง ในปี พ.ศ.2510 ท่านได้จัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาในย่านบางเขน ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ได้สร้างสถาบันอุดมศึกษาขึ้นอีก 1 แห่ง โดยได้รับ พระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระศรี นครินทรา บรมราชชนนี พระราชทานนามพร้อมความหมายให้ว่า วิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งแปลว่า บ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบาน เช่น ดอกบัว วิทยาลัยของท่านพัฒนามาเป็นลำดับ และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นมหาวิทยาลัยสำหรับคนรุ่นใหม่ แห่งท้องทุ่งบางเขนซึ่งไม่เคยเงียบเหงา ที่นี่ถือเป็นเบ้าหล่อหลอมของคนรุ่นใหม่ ทันสมัยมุ่งสร้างบัณฑิต ด้วยระบบการศึกษาให้นักศึกษารู้หลักวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ รู้ทันเทคโนโลยี รอบรู้ในการนำการแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาสังคม และดำรงตนอย่างมีคุณค่า ตามคำขวัญที่ว่า “ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม”
  • ๒๖ มิถุนายน "กิจกรรมวันสุนทรภู่" ระดับชั้นประถมศึกษา
   ๒๖ มิถุนายน "กิจกรรมวันสุนทรภู่" ระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประวัติ และผลงานของสุนทรภู่ให้ลูกๆได้รู้จัก กระตุ้นให้ลูกๆเห็นความสำคัญของภาษาไทย ให้ลูกๆเห็นคุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรมไทย และให้ลูกๆได้ร่วมระลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกของไทย โรงเรียนสุขฤทัยได้จัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยให้ลูกๆได้ร่วมแข่งขัน โดยมีคุณกมลชนก พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาต และนางสาวศศินวถา การะหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขฤทัยร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับลูกๆที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาไทย
  • ๒๖ มิถุนายน "กิจกรรมวันสุนทรภู่" ระดับชั้นอนุบาล
   ๒๖ มิถุนายน "กิจกรรมวันสุนทรภู่" ระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประวัติ และผลงานของสุนทรภู่ให้ลูกๆได้รู้จัก กระตุ้นให้ลูกๆเห็นความสำคัญของภาษาไทย ให้ลูกๆเห็นคุณค่าของวรรณคดี วรรณกรรมไทย และให้ลูกๆได้ร่วมระลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกของไทย โรงเรียนสุขฤทัยได้จัดกิจกรรม การแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยให้ลุกๆได้ร่วมแข่งขัน โดยมีท่านประธานสุมนา เสือเอก ประธานบริหารสถานศึกษาในเครือไทย-เทค และนางสาวศศินวถา การะหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขฤทัยร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับลูกๆที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาไทย
  • กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Meeting Day ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (นักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล 2,3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6)
   กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Meeting Day ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (นักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล 2,3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6) กิจกรรมประชุมผู้ปกครองโดยโรงเรียนสุขฤทัยจัดเพื่อแจ้ง นโยบายปีการศึกษา 2566 ที่เป็นสิ่งสำคัญของทางโรงเรียน และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
  • วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2566 กิจกรรมต้นบุญต้นเดือน
   การตักบาตร คือ การถวายอาหารแด่พระภิกษุสามเณร รูปเดียวหรือหลายรูป จะปฏิบัติเป็นประจาหรือ เป็นครั้งคราวก็ได้โดยวัตถุประสงค์ของการตักบาตร นอกจากจะเป็นการให้ทาน และเพื่อบูชาคุณแล้ว ยังเป็นการ ส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา ทานุบารุงพระภิกษุสามเณร ผู้ทรงศีล ทรงธรรม และส่งเสริมคุณความดีของ ผู้ปฏิบัติ ทั้งผู้ตักบาตรและพระภิกษุ
  • พิธีถวายเครื่องสักการะ และวางพานพุ่มเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน
   วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖
   พิธีถวายเครื่องสักการะ และวางพานพุ่มเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน
   ทรงพระเจริญ
   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
   ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสุขฤทัย
  • "อวัยวะภายในร่างกายของหนู"
   ลูกๆชั้นอนุบาลได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของตนเอง โดยการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ และศิลปะเข้าด้วยกัน
  • วันงดสูบบุหรี่โลก ภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า “World No Tobacco Day”
   วันงดสูบบุหรี่โลก ภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า “World No Tobacco Day”
   เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา โดยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้
   วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุก ๆ ประเทศตระหนักถึงอันตราย และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่
   สัญลักษณ์ของวันงดสูบบุหรี่โลก
   สัญลักษณ์ประจำวันงดสูบบุหรี่โลก คือ ดอกลั่นทม เนื่องจากมีความหมายดี คำว่า “ลั่น” หมายถึง การละทิ้ง การเลิก ส่วนคำว่า “ทม” หมายถึง ความระทม เมื่อรวมกันแล้วมีความว่า การละทิ้งความทุกข์ เตรียมพบกับความสุขแทน
   โรงเรียนสุขฤทัยตระหนักถึงโทษของบุหรี่ จึงได้บูรณาการวิชาต่างๆในการให้ลูกๆได้เรียนรู้ถึงโทษของการสูบบุหรี่
  • พิธีมอบเกียรติบัตร "The Magic Water"Summer Class
   พิธีมอบเกียรติบัตร "The Magic Water"Summer Class
  • กิจกรรมวันสงกรานต์ Songkran Festival
   "สุขฤทัย สืบสาน ตำนานสงกรานต์" ประจำปีการศึกษา 2565
  • กิจกรรมซัมเมอร์คอร์ส "The Magic Water"Summer Class ระหว่างวันที่ 20 - 31 มีนาคม พ.ศ.2566
   กิจกรรมซัมเมอร์คอร์ส "The Magic Water"Summer Class
   ระหว่างวันที่ 20 - 31 มีนาคม พ.ศ.2566
  • การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT)
   การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT)
   การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT)
  • วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 Goodbye Junior ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   พิธีมอบอนุบัตร และประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารพุคยาภรณ์ โรงเรียนสุขฤทัย
  • วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 Goodbye Junior ระดับชั้นปฐมวัย
   พิธีมอบอนุบัตร และประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารพุคยาภรณ์ โรงเรียนสุขฤทัย
  • "SRT Jeans Night Party " งาน "SRT Jeans Night Party"
   "SRT Jeans Night Party "
   งาน "SRT Jeans Night Party" ของนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามวัย อีกทั้งยังเป็นการแสดงความยินดีให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา
  • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
  • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2565 "ส่งด้วยรัก มัดด้วยใจ สุขฤทัย ใจผูกพัน" เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียน มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จด้านการศึกษา และสถาบันการศึกษา
  • กิจกรรมพลังแห่งการรักตัวเองด้วย
   กิจกรรมพลังแห่งการรักตัวเองด้วย "Self esteem" และการใช้คำพูด
   โรงเรียนสุขฤทัยเห็นความสำคัญของการรักษาใจของลูกๆครอบครัวสุขฤทัยเอง และคนรอบข้างโดยที่สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และจิตใจส่งผลกระทบต่างๆ ที่ต้องเผชิญ ทำให้การจัดการตนเองเป็นสิ่งสำคัญ
   ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
   โดยมี อาจารย์อัจฉรา ชมภูทัน (ครูกิ๊ฟ) นักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กวัยรุ่น และครอบครัว เป็นวิทยากรในครั้งนี้
  • กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ
   กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ
   โรงเรียนสุขฤทัยขอขอบคุณวิทยากรจาก " โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 " ที่มาบรรยาย ให้ความรู้ และแนะแนวการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับลูกๆสุขฤทัยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
  • มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย(World Vision Foundation of Thailand) มอบโล่ห์เกียรติคุณให้แก่
   มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย(World Vision Foundation of Thailand) มอบโล่ห์เกียรติคุณให้แก่"โรงเรียนสุขฤทัย"ได้เป็นโรงเรียนแบบอย่างการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยสังคม ผ่านโครงการ "The Heart of Giving"ปีที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565
   มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย(World Vision Foundation of Thailand)
   มอบโล่ห์เกียรติคุณให้แก่"โรงเรียนสุขฤทัย"ได้เป็นโรงเรียนแบบอย่างการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะช่วยสังคม ผ่านโครงการ "The Heart of Giving"ปีที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565
  • โครงการ Fun Language กิจกรรม CEC Camp ระดับชั้นประถมศึกษา
   โครงการ Fun Language กิจกรรม CEC Camp ระดับชั้นประถมศึกษา
  • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
   ผ่านไปเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา พรรคที่ชนะได้คะแนนสูงสุดระดับชั้นอนุบาลได้แก่ เบอร์ 1 พรรคพลังสุขฤทัย นำโดยเด็กชายพรรษวุฒิ นกเทศ และระดับชั้นประถมศึกษาได้แก่เบอร์ 4 พรรคพลังใจสุขฤทัย นำโดยเด็กชาย ธีรธัชช์ วิรภาสวร
  • งาน SRT Show case & Open House 2022 ประจำปีการศึกษา 2565
   งานที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ กล้าแสดงออก และนำเสนอผลงานให้กับผู้ปกครองได้เห็นผลงาน
  • กิจกรรมพลังแห่งการรักตัวเองด้วย
   กิจกรรมพลังแห่งการรักตัวเองด้วย "Self esteem"
   โรงเรียนสุขฤทัยเห็นความสำคัญของการรักษาใจของลูกๆครอบครัวสุขฤทัยที่กำลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และจิตใจส่งผลกระทบต่างๆ ที่ต้องเผชิญ ทำให้การจัดการตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ตนเองแข็งแรงพร้อมแก้ปัญหาที่จะเข้ามา
   ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   โดยมี อาจารย์อัจฉรา ชมภูทัน (ครูกิ๊ฟ) นักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กวัยรุ่น และครอบครัว เป็นวิทยากรในครั้งนี้
  • วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี เกิดทักษะชีวิตในทุกๆด้าน นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนความมีระเบียบวินัย โดยโรงเรียนสุขฤทัยได้จัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อความปลอดภัยของลูกๆสุขฤทัยทุกคน ณ ค่ายลูกเสือสยามอะเมซิ่งพาร์ค
  • กิจกรรมต้นเดือน ต้นบุญ เดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2565 . จัดขึ้นเพื่อสอนให้ลูกๆรู้จักการให้ เมื่อเป็นผู้รับแล้วต้องรู้จักให้ การทำบุญยังเสริมทักษะ EF (Executive Functions เป็นกระบวนการทางความคิด Mental process ในสมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระทำ) พัฒนาการด้านจิตใจ โดยการฝึกให้ลูกๆเป็นผู้ให้
   กิจกรรมต้นเดือน ต้นบุญ เดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2565
   .
   จัดขึ้นเพื่อสอนให้ลูกๆรู้จักการให้ เมื่อเป็นผู้รับแล้วต้องรู้จักให้
   การทำบุญยังเสริมทักษะ EF (Executive Functions เป็นกระบวนการทางความคิด Mental process ในสมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระทำ) พัฒนาการด้านจิตใจ โดยการฝึกให้ลูกๆเป็นผู้ให้
  • โครงการ Fun Language กิจกรรม CEC Camp ระดับอนุบาล 1-3
   โครงการ Fun Language กิจกรรม CEC Camp ระดับอนุบาล 1-3
  • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 กิจกรรมลูกเสือตัวจิ๋ว
   ค่ายส่งเสริมพัมนาการทั้ง 4 ด้าน กิจกรรมลูกเสือตัวจิ๋วของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนความมีระเบียบวินัย
  • กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ
   โรงเรียนสุขฤทัยขอขอบคุณวิทยากรจาก "โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร" ที่มาบรรยาย ให้ความรู้ และแนะแนวการศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับลูกๆสุขฤทัยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
  • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี เกิดทักษะชีวิตในทุกๆด้าน นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนความมีระเบียบวินัย โดยโรงเรียนสุขฤทัยได้จัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อความปลอดภัยของลูกๆสุขฤทัยทุกคน ณ ค่ายลูกเสือสยามอะเมซิ่งพาร์ค
  • กิจกรรม Chinese New Year ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม และประสบการณ์ในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
   กิจกรรม Chinese New Year ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม และประสบการณ์ในการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
  • การสังเกตการสอน (Observation Class)
   การสังเกตการสอน (Observation Class) จัดขึ้นเพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนการสอนของคุณครู และนักเรียน ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนระหว่างที่มีกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสะท้อนวิธีการสอนของผูู้สอน และพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดขึ้น การมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนกับเพื่อนและครูขณะทำกิจกรรม ถือเป็นกระบวนการพัฒนาครูเพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตรงตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานของโรงเรียนสุขฤทัยเพื่อให้เกิดคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
  • Sport day Mali Games 8th 13th January 2023
   Sport day Mali Games 8th 13th January 2023 กิจกรรมกีฬาภายใน "มะลิเกมส์ ครั้งที่ 8" วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 กิจกรรมกีฬาภายใน "มะลิเกมส์ ครั้งที่ 8" จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม ลูกๆสมาชิกในสีรู้จักปรึกษาหารือร่วมกัน ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในสี รู้จักการเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกัน รู้จักเคารพกฎกติการะเบียบ และปฏิบัติ รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักอดทนอดกลั้น และเสียสละ
  • วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค และโรงเรียนสุขฤทัยขอแสดงความยินดีกับพ่อตัวอย่างดีเด่นทุกท่าน โดยมีท่าน ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พิธีจัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
   วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
   สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค และโรงเรียนสุขฤทัยขอแสดงความยินดีกับพ่อตัวอย่างดีเด่นทุกท่าน โดยมีท่าน ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พิธีจัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
  • ธรรมชาติรอบตัวเรา "Nutural Around Us"
   ออกไปสำรวจโลกภายนอก เพื่อค้นพบสิ่งใหม่ๆ
   การเรียนรู้นอกห้องเรียน Outdoor Education ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ นอกเหนือจากเรียนในห้องเรียน โดยการเรียนด้วยการปฏิบัติจริง จากสถานที่จริงจะทำให้ลูกๆมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสนุกสนานกับการเรียน ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ นอกจากนี ยังได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นการปลูกฝังการรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ช่วยปรับอารมณ์ให้รู้สึกผ่อนคลาย และเห็นคุณค่าของธรรมชาติอีกด้วย

Information

ปิดหน้าต่าง