โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

 • ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ

  • ด่วน! รับสมัครงานครูธุรการ
   โรงเรียนสุขฤทัย รับสมัครครูธุรการ 1 ตำแหน่ง
   วุฒิ ปวส. คุณสมบัติสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
   สมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการ
   ติดต่อสอบถามโทร. 025105550
  • เตรียมสอบธรรมศึกษา
   ใกล้ถึงวันสอบธรรมศึกษาแล้ว ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558
   ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสาร
   และรับชมคลิปวิดีโอสำหรับเตรียมตัวสอบ ได้ตามลิ้งด้านล่างนี้ค่ะ
  • มอบสิ่งของให้แก่มูลนิธิธรรมิกชนฯ
   วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัยมอบสิ่งของให้แก่ มูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • รับโล่ โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล
   โรงเรียนสุขฤทัย ได้รับรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสู่สากล
   จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  • โครงการประกวด "เต้นประกอบเพลง (Dance Exercise)"
   สโมสรเยาวชนคนอนาคตได้จัดโครงการประกวด
   "เต้นประกอบเพลง (Dance Exercise)"
   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1
   ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
   สามารถขอระเบียบการใบสมัครได้ที่โรงเรียนสุขฤทัยและโรงเรียนพัฒนวิทย์
   รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
   หรือดาวโหลดเอกสารได้ที่ด้านล่างนี้ค่ะ
  • พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนคนเก่ง ปี 2558
   พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนคนเก่ง ปี 2558
   ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
   โรงเรียนสุขฤทัยได้เปิดเป็นสนามสอบธรรมศึกษา สนามที่ 6
   ในสังกัดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ หากผู้ปกครอง นักเรียน
   หรือบุคคลทั่วไปท่านใดสนใจสมัครสอบธรรมะชั้นตรี-โท-เอก
   สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
   ท่านใดสนใจคู่มือประกอบหลักสูตรการเรียนการสอนธรรมศึกษา
   และคู่มือประมวลปัญหาธรรมศึกษา สามารถสั่งซื้อได้ที่ห้องธุรการ
   ในราคาเล่มละ 80 บาทค่ะ

Information

ปิดหน้าต่าง