โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

 • ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ

  • รับโล่ โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล
   โรงเรียนสุขฤทัย ได้รับรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสู่สากล
   จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  • โครงการประกวด "เต้นประกอบเพลง (Dance Exercise)"
   สโมสรเยาวชนคนอนาคตได้จัดโครงการประกวด
   "เต้นประกอบเพลง (Dance Exercise)"
   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1
   ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
   สามารถขอระเบียบการใบสมัครได้ที่โรงเรียนสุขฤทัยและโรงเรียนพัฒนวิทย์
   รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
   หรือดาวโหลดเอกสารได้ที่ด้านล่างนี้ค่ะ
  • พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนคนเก่ง ปี 2558
   พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนคนเก่ง ปี 2558
   ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
   โรงเรียนสุขฤทัยได้เปิดเป็นสนามสอบธรรมศึกษา สนามที่ 6
   ในสังกัดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ หากผู้ปกครอง นักเรียน
   หรือบุคคลทั่วไปท่านใดสนใจสมัครสอบธรรมะชั้นตรี-โท-เอก
   สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
   ท่านใดสนใจคู่มือประกอบหลักสูตรการเรียนการสอนธรรมศึกษา
   และคู่มือประมวลปัญหาธรรมศึกษา สามารถสั่งซื้อได้ที่ห้องธุรการ
   ในราคาเล่มละ 80 บาทค่ะ

Information

ปิดหน้าต่าง