โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

  • 1
   มาตราการป้องกันการแพร่ของโรคไวรัสโคโรน่า
   มาตราการป้องกันการแพร่ของโรคไวรัสโคโรน่าของโรงเรียนสุขฤทัย สามารถดาวโหลดได้หรืออ่านได้ที่ : Click
 • จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซด์

  • กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
   "Classroom Meeting"
   เป็นการจัดกิจกรรมเชิญผู้ปกครองมาร่วมรับฟังนโยบาย และมาตรการต่างๆของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร คณะครู ได้มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และช่วยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย
  • พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ
   ‘วันวชิราวุธ’ ถือกำเนิดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย
   “วันวชิราวุธ” ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี หรือเดิมเรียกกันว่า ‘วันวชิราวุธานุสรณ์’ เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในลำดับที่ 6 ได้ทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2454 ก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง และพระราชทานคติพจน์ให้แก่คณะลูกเสือว่า "เสียชีพอย่าเสียสัตย์"
  • โครงการ Parents Style ประจำปีการศึกษา 2565
   โครงการ Parents Style ประจำปีการศึกษา 2565
  • กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง Be Proactive
   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง Be Proactive
  • วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
   พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใน รัชกาลที่ ๙ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัย
  • พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐
   พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเทิดทูน และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และลูกๆสุขฤทัยทำความดี เป็นผู้มีจิตอาสาถวายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
  • วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
   เนื่องด้วยวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีตรงกับ"วันภาษาไทยแห่งชาติ" โรงเรียนสุขฤทัย โดยฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย และได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันทักษะต่างๆทางด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
  • วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
   เนื่องด้วยวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีตรงกับ"วันภาษาไทยแห่งชาติ" โรงเรียนสุขฤทัย โดยฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล ได้จัดการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย และได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันทักษะต่างๆทางด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
  • กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน
   กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายปัจจัยที่ท่านผู้ปกครองร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต บางเขน
  • 1 กรกฎาคม "วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ"
   "ลูกเสือ" ในประเทศไทยเริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ พระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่นั้น ทรงทราบเรื่องการสู้รบเพื่อรักษา "เมืองมาฟิคิง" ของ พลโท ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ (Lord Baden Powell) ที่มีการตั้งกองทหารเด็กเป็นหน่วยสอดแนมช่วยรบในสงครามบัวร์

   เมื่อพระองค์เสด็จนิวัติสู่ประเทศไทย พระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้คนไทยได้มีโอกาสทำประโยชน์อันยอดเยี่ยมให้แก่ชาติไทยซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอน จึงทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง "กองเสือป่า" ขึ้น เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนได้เข้ารับการอบรม โดยมีจุดประสงค์ที่จะมุ่งอบรมจิตใจให้คนไทยรู้จักรักชาติมีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี และมีความกตัญญู
  • กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
   วันที่ 16-18 มิถุนายน พ.ศ.2565 กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ "Exploring New Challenging Land" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ พระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนสุขฤทัยได้ส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เด็กหญิงเฟื่องรัตน์ วงศ์ธีรทรัพย์ น้องต้นหอม เด็กหญิงภูริชญา เชน น้องนิ้ม)
   และคุณครูผู้ดูแล (คุณครูณิชาวีร์ แสงสุวรรณ)
  • วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 พิธีไหว้ครูโรงเรียนสุขฤทัย ประถมศึกษา
   พิธีไหว้ครูโรงเรียนสุขฤทัย
   พิธีไหว้ครูแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของครู
  • วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 พิธีไหว้ครูโรงเรียนสุขฤทัย ระดับปฐมวัย
   พิธีไหว้ครูโรงเรียนสุขฤทัย
   พิธีไหว้ครูแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของครู
  • พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
   วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้นักเรียนได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  • วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565
   วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (นักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) กิจกรรมประชุมผู้ปกครองโดยโรงเรียนสุขฤทัยได้จัดเพื่อแจ้งนโยบายปีการศึกษา 2565 ที่เป็นสิ่งสำคัญของทางโรงเรียน และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
  • วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 Goodbye Junior ระดับชั้นปฐมวัย
   พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารพุคยาภรณ์ โรงเรียนสุขฤทัย โดยมี ดร.สุมนา เสือเอก ประธานบริหารสถานศึกษาในเครือไทย-เทค เป็นประธานในพิธี
  • วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 Goodbye Junior ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารพุคยาภรณ์ โรงเรียนสุขฤทัย โดยมี ดร.สุมนา เสือเอก ประธานบริหารสถานศึกษาในเครือไทย-เทค เป็นประธานในพิธี
  • วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนและภาคภูมิใจในความสำเร็จด้านการศึกษา และสถาบันการศึกษา
  • วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนและภาคภูมิใจในความสำเร็จด้านการศึกษา และสถาบันการศึกษา
  • วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2565 กิจกรรม CEC Camp ระดับชั้นอนุบาล
   วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2565 กิจกรรม CEC Camp ระดับชั้นอนุบาล
  • วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
   ผ่านไปเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา พรรคที่ชนะได้คะแนนสูงสุดระดับชั้นอนุบาลได้แก่ เบอร์ 1 พรรคเพื่อพัฒนาสุขฤทัย และระดับชั้นประถมศึกษาได้แก่เบอร์ 1 พรรคเพื่อสุขฤทัย
  • วันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ.2565 Sukrutai Exhibition 2022
   กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนดรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฎิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก สามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการ และด้านอาชีพได้
  • พิธีมอบเหรียญรางวัลกิจกรรมกีฬาภายในระดับชั้นอนุบาล"ดอกมะลิเกมส์ ครั้งที่ 7"
   พิธีมอบเหรียญรางวัลกิจกรรมกีฬาภายใน"ดอกมะลิเกมส์ ครั้งที่ 7" ระดับชั้นอนุบาล
  • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี เกิดทักษะชีวิตในทุกๆด้าน นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนความมีระเบียบวินัย โดยโรงเรียนสุขฤทัยได้จัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อความปลอดภัยของลูกๆสุขฤทัยทุกคน
  • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนความมีระเบียบวินัย โดยโรงเรียนสุขฤทัยได้จัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อความปลอดภัยของลูกๆสุขฤทัยทุกคน
  • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 กิจกรรมลูกเสือตัวจิ๋ว
   กิจกรรมลูกเสือตัวจิ๋วของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนความมีระเบียบวินัย และโรงเรียนสุขฤทัยได้จัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อความปลอดภัยของลูกๆสุขฤทัยทุกคน
  • "เพราะสุขฤทัยใส่ใจทุกรายละเอียด"
   "เพราะสุขฤทัยใส่ใจทุกรายละเอียด"
   โรงเรียนสุขฤทัยขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางเขน เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโรคของทุกๆคนในโรงเรียนสุขฤทัย
  • พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๔
   วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๔ สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค และโรงเรียนสุขฤทัยขอแสดงความยินดีกับพ่อตัวอย่างทุกท่าน โดยมีท่านสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
  • ๕ ธันวาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
   เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) หรือวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ทางโรงเรียนสุขฤทัยได้เห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยให้นักเรียนทุกคนร่วมน้อมรำลึกและทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
  • วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2564 กิจกรรมลูกเสือตัวจิ๋ว
   กิจกรรมลูกเสือตัวจิ๋วของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และฝึกฝนความมีระเบียบวินัย

Information

ปิดหน้าต่าง