โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

ประวัติของโรงเรียน

  • โรงเรียนสุขฤทัย เดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลสุขฤทัย ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2532 ณ. เลขที่ 33/1 ถนนรามอินท