โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

ทำเนียบคนเก่งของโรงเรียน

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O- Net ) ประจำปีการศึกษา 2560 เต็ม 100 คะแนน

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O- Net ) ประจำปีการศึกษา 2560 เต็ม 100 คะแนน

  อ่านเพิ่มเติม
 • โรงเรียนสุขฤทัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561

  โรงเรียนสุขฤทัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561

  อ่านเพิ่มเติม
 • 28 พฤศจิกายน 2560 พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 2-24 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

  อ่านเพิ่มเติม
 • ยินดีกับลูกสุขฤทัยที่ได้รับรางวัลจากโครงการแข่งขันทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก Thai Kid Com

  ยินดีกับลูกสุขฤทัยที่ได้รับรางวัลจากโครงการแข่งขันทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก Thai Kid Com

  อ่านเพิ่มเติม

  Information

  ปิดหน้าต่าง