โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

ทำเนียบคนเก่งของโรงเรียน

 • 28 พฤศจิกายน 2560 พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

  พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 2-24 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

  อ่านเพิ่มเติม
 • ยินดีกับลูกสุขฤทัยที่ได้รับรางวัลจากโครงการแข่งขันทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก Thai Kid Com

  ยินดีกับลูกสุขฤทัยที่ได้รับรางวัลจากโครงการแข่งขันทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาก Thai Kid Com

  อ่านเพิ่มเติม
 • เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560

  มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน ร่วมกับ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 โรงเรียนสุขฤทัยได้รับเกียรติแสดงเปิดพิธีและขอแสดงความยินดีกับลูกๆสุขฤทัยทุกคนที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้

  อ่านเพิ่มเติม
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2และอนุบาลได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันจินตลีลาประกอบเพลง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๓

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัยระดับประถมศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2และอนุบาลได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันจินตลีลาประกอบเพลง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๓
  ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ

  อ่านเพิ่มเติม

  Information

  ปิดหน้าต่าง