โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

ผลงานดีเด่นของโรงเรียนสุขฤทัย

  • 1
   พุทธศักราช ๒๕๕๗
   รางวัลความสามารถระดับเหรียญเงิน การประกวดวงเมโลเดียนระดับอนุบาลรุ่น Senior Division โดยสมาคมเมโลเดียนแห่งประเทศไทย
  • 2
   พุทธศักราช ๒๕๕๖
   ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาภายนอกรอบสาม ๓ ระดับคุณภาพดีมาก จากสมศ.
  • 3
   พุทธศักราช ๒๕๕๕
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเรียงความภาษาอังกฤษ ณ.โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร
  • 4
   พุทธศักราช ๒๕๕๔
   รางวัลความสามารถระดับเหรียญทอง การประกวดวงเมโลเดียนระดับอนุบาลรุ่น Senior
   Division โดยสมาคมเมโลเดียนแห่งประเทศไทย
  • 5
   พุทธศักราช ๒๕๕๓
   รางวัลเหรียญทองชนะเลิศฟุตบอล กีฬาฟุตบอลอนุบาล กรุงเทพมหานครครั้งที่ ๑ ณ.สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง
  • 6
   พุทธศักราช ๒๕๕๕
   Internation Mathematics Competition Thailand Prime Miniter Award
   ได้รับรางวัล The 2nd Runner –Up , Primary3 Level,Primary 4 Level
  • 7
   พุทธศักราช ๒๕๕๒
   รางวัลแชมป์ประจำสัปดาห์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมรีวิวประกอบเพลงรายการแชมป์เยาวชน ณ.โรงเรียนอุดมศึกษา เขตลาดพร้าว
  • 8
   พุทธศักราช ๒๕๕๑
   รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดหนูน้อยนพมาศ เขตบางเขนกทม.
  • 9
   พุทธศักราช ๒๕๕๐
   ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาภายนอกรอบสาม ๒ ระดับคุณภาพดีมาก จากสมศ.
  • โรงเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานสากลรในระดับ
   โรงเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานสากลรในระดับ "ดีมาก" ปี 2561
   โรงเรียนสุขฤทัยได้รับการตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ( world Class Standard School ) รอบที่ 2 ในระดับ "ดีมาก"

Information

ปิดหน้าต่าง