โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

กิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน

 • เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาลที่ 9

  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาลที่ 9 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสุขฤทัย

  อ่านเพิ่มเติม
 • ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเราในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาจีนประจำปี 2560 ครั้งที่ 14 (นานาชาติ)

  ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเราในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาจีนประจำปี 2560 ครั้งที่ 14 (นานาชาติ)
  เด็กหญิงชินหยิน เชษฐสุราษฎร์ ได้รับรางวัล ชมเชย รอบชนะเลิศ (รอบเพชรยอดมงกุฎ) การประกวดสุนทรพจน์
  เด็กชายชานุวัฒน์ แซ่หลี่ เด็กชายฐิติวุฒน์ กัญญาศักดิ์ และ เด็กหญิงณฐฤทัย มั่นพรม ได้รับรางวัล ชมเชย รอบรองชนะเลิศ (รอบเจียระไนเพชร) การแข่งขันทักษะภาษาจีน

  อ่านเพิ่มเติม
 • สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค

  สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค โรงเรียนสุขฤทัยขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ตัวอย่างประจำปี 2560 #โรงเรียนสุขฤทัย

  อ่านเพิ่มเติม
 • การประกวดจินตลีลาประกอบเพลง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๓

  การประกวดจินตลีลาประกอบเพลง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๓
  ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ (รอบคัดเลือก ส. 5 ส.ค.2560) #โรงเรียนสุขฤทัย

  อ่านเพิ่มเติม
 • โครงการร่วมใจภักดิ์ รักพ่อของแผ่นดิน

  "โครงการร่วมใจภักดิ์ รักพ่อของแผ่นดิน" ร้อยดวงใจทำดอกดารารัตน์ 190,600 ดอก(ประชากรเขตบางเขน)วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ชุมชน/หมู่บ้านเลิศอุบลรามอิทรา โรงเรียนสุขฤทัย สนับสนุนโดยสำนักงานเขตบางเขน มหาลัยพระนคร

  อ่านเพิ่มเติม
 • กิจกรรมดีๆสงเสริมสาระการเรียนรู้เรื่องอาหาร 5 หมู่จากฟาร์มเฮาส์

  กิจกรรมดีๆสงเสริมสาระการเรียนรู้เรื่องอาหาร 5 หมู่จากฟาร์มเฮาส์

  อ่านเพิ่มเติม
 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อาคารพุคยาภรณ์ โรงเรียนสุขฤทัย

  อ่านเพิ่มเติม
 • งานวันรำลึก ดร. สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2560

  งานวันรำลึก ดร. สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2560 พิธีดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผูก่อตั้งโรงเรียนและให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะ และทราบถึงประวัติของ ดร. สุข พุคยาภรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก "คุณพสิษฐ์ เลิศสินเจริญกุล" คณะกรรมการศูนย์คนดีศรีแผ่นดินมูลนิธิ ดร. สุข พุคยาภรณ์ เป็นประธานในพิธี

  อ่านเพิ่มเติม

  Information

  ปิดหน้าต่าง