โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา

story

  • 80 เรื่องของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
   อีกหนึ่งความทรงจำสมัยเด็กๆ เชื่อว่าเด็กไทยทุกคนจะต้องเห็นภาพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ ‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’ ของปวงชนชาวไทย อยู่ในบ้าน และคุณพ่อคุณแม่ มักจะบอกให้เรายกมือไหว้ และบอกเล่าถึงความดีของพระองค์ท่านที่ได้ทำเพื่อประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลากว่า 87 ปี แล้วที่ ในหลวงทรงดูแลพสกนิกรชาวไทย 66 ล้านคน จนถึงวันนี้ในฐานะคนไทย คุณรู้อะไรเกี่ยวกับในหลวงบ้าง? วันนี้แคมปัสสตาร์ขอนำเสนอ 80 เรื่องของในหลวง พ่อของแผ่นดิน มาให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะ อาจจะมีหลายเรื่องราวที่คุณเองอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้!!
  • การป้องกันไข้เลือดออก
   การควบคุมสิ่งแวดล้อม Environmental management
   การควบคุมสิ่งแวดล้อมเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ยุงมีการขยายพันธุ์
  • โรคไข้หวัดใหญ่ในเด็ก
   นื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูหนาว โรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งเป็นตัวการของอันตรายของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เริ่มจะมีการระบาดมากขึ้น โดยเฉพาะในเด็ก เพราะติดต่อกันได้ง่าย อาการของโรคก็อาจแตกต่างกันตั้งแต่อ่อนเพลีย มีน้ำมูกเล็กน้อย จนถึงขั้นเสียชีวิตจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวได้ เรามาทำความรู้จักกับโรคนี้กันดีกว่าค่ะ
  • ภาวะผู้นำ:พลังในการบริหาร โดย สุมนา เสือเอก
   องค์กรหรือกลุ่มคนที่สามารถ ขับเคลื่อนภาระกิจของตนไปได้ด้วยดี จำเป็นต้องมีผู้นำที่มีภาวะผู้นำสูง โดยปกติผู้นำมักเป็นผู้บริหารในองค์กรนั้น แต่ในบางกรณี ผู้นำอาจไม่ใช่ผู้บริหาร แต่เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ สมาชิกในองค์กรรวมทั้งผู้บริหารยอมรับการนำ เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้ภาระกิจที่พึงประสงค์ลุล่วงไปได้ ในเมื่อภาวะผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร ทั้งผู้นำและผู้ตามจึงควรให้ความสนใจเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เกิดภาวะการนำและการตามที่มีประสิทธิภาพ เอื้ออำนวยให้เกิดผลสำเร็จต่อองค์กรซึ่งหมายถึงความสำเร็จของสมาชิกทุกคน
ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง